Co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym?

Mariusz Siwko
15.01.2024

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to ważny element ochrony finansowej w życiu prywatnym. Chociaż często jest kojarzone z posiadaczami pojazdów, ubezpieczenie OC obejmuje także inne aspekty naszego życia. Dlaczego OC jest istotne w życiu prywatnym oraz jakie kwestie warto wziąć pod uwagę podczas wyboru polisy?

Czym jest odpowiedzialność cywilna? 

Inaczej mówiąc, przez odpowiedzialność cywilną rozumie się ponoszenie konsekwencji za czyny wyrządzone osobom trzecim. Szkody te mogą powstać na mieniu lub zdrowiu, zarówno w ramach celowego działania, jak i zaniedbania czy nienależytego wykonania. Powstanie szkody sprawia, że osoby trzecie mogą na drodze sądowej domagać się odszkodowania. Nierzadko wiąże się to z ogromnymi kwotami, których jednak możemy uniknąć - służy temu właśnie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Co chroni ubezpieczenie tego typu?

Ubezpieczenie OC chroni jego posiadacza przed roszczeniami osób trzecich. Jakiego typu są to sytuacje? Zazwyczaj o odszkodowanie wnoszą np. sąsiedzi, których ubezpieczony zalał lub spowodował inne szkody na majątku. Nie ma w tej sytuacji znaczenia, iż zdarzenie było przypadkowe. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pozwala na pokrycie roszczeń w momencie, gdy szkodę wyrządzi dziecko lub zwierzę domowe. W kontekście szkód osobowych dobrym przykładem jest konieczność odśnieżania chodników przylegających do posesji. Jeśli tego nie zrobimy, a przypadkowa osoba się wywróci i np. złamie nogę, to będzie miała podstawę do uzyskania od właściciela posesji odszkodowania. Tu również OC w życiu prywatnym będzie pomocne, gdyż to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci należną sumę. 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - na co zwrócić uwagę?

Podstawową kwestią przy wyborze polisy OC jest określenie odpowiedniej sumy ubezpieczenia. Produkt ten różni się od swojego wariantu komunikacyjnego - tj. nie ma w nim sum gwarantowanych przez prawo, a co za tym idzie, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie kształtować swoją ofertę. Zbyt niska suma może nie pokryć pełnego zakresu szkód, natomiast zbyt wysoka może powodować wygórowane składki. Ponadto ważny jest zakres ubezpieczenia OC oraz wyłączenia odpowiedzialności. Dzięki temu będziemy wiedzieć, w jakiej sytuacji ubezpieczyciel pokryje szkody, a w jakich tego nie zrobi (może tak się stać, gdy na przykład szkoda zostanie wyrządzona w ramach przestępstwa lub pod wpływem środków odurzających). 

Jak wybrać najlepszą ofertę?

Ostatecznym krokiem w zapewnieniu kompleksowej ochrony OC w życiu prywatnym jest skorzystanie ze wsparcia ekspertów ubezpieczeniowych. Dobra multiagencja, taka jak Eurofinance, pomoże w zrozumieniu szczegółów polisy, dobór odpowiednich opcji i dostosowanie ochrony do indywidualnych potrzeb klienta. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to przede wszystkim kluczowa ochrona finansowa przed niespodziewanymi zdarzeniami, w których możemy znaleźć się odpowiedzialni za wyrządzone szkody. Dlatego warto skorzystać z doradztwa ekspertów, dostosować polisę do swoich potrzeb i regularnie przeglądać zakres ubezpieczenia w miarę zmieniających się okoliczności życiowych.

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie