Ile wynosi podatek dochodowy w Niemczech?

Piotr Kowalczyk
30.01.2023

W każdym państwie osoby legalnie zatrudnione mają obowiązek odprowadzania konkretnych podatków. W przypadku Niemiec, czyli jednego z najczęściej wybieranych kierunków w celach zarobkowych przez Polaków, każdy pracownik zobowiązany jest do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (Einkommensteuer). Przed podjęciem pracy za zachodnią granicą Polski, zdecydowanie warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi prawidłowego rozliczania podatku z Niemiec. Sprawdź, co musisz wiedzieć o podatku dochodowym u zachodniego sąsiada Polski!

Podstawowe kwestie związane z podatkami w Niemczech

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że podatek, który zostanie potrącony z Twojego wynagrodzenia, składa się z trzech rodzajów opłat. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Niemczech jest podzielony na podatek dochodowy (Lohnsteuer), podatek kościelny (Kirchensteuer), a także podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag). Wszyscy podatnicy mają obowiązek opłacenia jedynie pierwszego z wymienionych, dwa pozostałe dotyczą tylko osób spełniających określone warunki. Podatek kościelny płacą podatnicy, którzy zadeklarowali przynależność do grupy wyznaniowej. Wysokość tego podatku zależy od konkretnego landu zamieszkiwanego przez osobę rozliczającą się z Urzędem Skarbowym. Z kolei podatek solidarnościowy dotyczy jedynie podatników żyjących w landach zachodnich. Ta danina jest przekazywana na tereny byłego NRD, w celu wyrównania różnic pomiędzy obydwoma częściami podzielonego kiedyś kraju.

Warto również wiedzieć, że u zachodniego sąsiada Polski funkcjonują klasy podatkowe. Każdy podatnik należy do określonej grupy, a zasady przydzielania są uzależnione od sytuacji rodzinnej oraz wysokości zarobków.

Rodzaje klas podatkowych

Wiedza o tym, do której klasy podatkowej należysz, jest niezwykle przydatna. Grupa ma bowiem związek z możliwością korzystania z określonych ulg oraz zasiłków, a także określa wysokość kwoty, od której będą naliczane podatki z Niemiec. Czym charakteryzują się konkretne klasy podatkowe?

  • Klasa I – w tej grupie znajdują się wszystkie osoby samotne, rozwiedzione, a także pozostające w separacji z małżonkiem i posiadające drugą osobę ze związku małżeńskiego poza granicami Unii Europejskiej. Dodatkowo do klasy I trafiają osoby owdowiałe od przynajmniej dwóch lat. Miesięczny dochód wolny od podatku w grupie I wynosi 945 euro.
  • Klasa II – tutaj przypisywane są wszystkie osoby samotnie wychowujące dziecko lub dzieci, na które mogą dostać zasiłek rodzinny. Miesięczny dochód wolny od podatku w klasie II wynosi 1908 euro.
  • Klasa III – znajdują się tutaj osoby owdowiałe do roku od momentu śmierci małżonka oraz osoby zamężne. W drugim przypadku przynależność do tej klasy jest uzależniona od tego, czy współmałżonek jest bezrobotny lub należy do klasy V. Miesięczny dochód wolny od podatku w klasie III wynosi 1788 euro.
  • Klasa IV – do tej grupy trafiają automatycznie wszystkie osoby zamężne, które nie wybrały innej klasy. To szczególnie dobra kombinacja dla małżeństw, w których obydwie osoby zarabiają podobne kwoty. Miesięczny dochód wolny od podatku w klasie IV wynosi 945 euro (na osobę).
  • Klasa V – ta grupa dedykowana jest dla osób, których małżonkowie wybrali grupę III. Zalecana jest w sytuacjach, gdy jeden ze współmałżonków zarabia znacznie mniej od drugiego. Miesięczny dochód wolny od podatku w klasie V wynosi tylko 105 euro.
  • Klasa VI – ostatnia klasa jest skierowana do osób zatrudnionych w co najmniej dwóch firmach jednocześnie. Ta klasa podatkowa dotyczy drugiej pracy i nie uwzględnia kwoty wolnej od podatku.

Ile wynoszą stawki podatku dochodowego u zachodniego sąsiada Polski?

Jeśli jesteś osobą legalnie pracującą za zachodnią granicą, z pewnością chcesz dowiedzieć się, ile konkretnie wynoszą stawki podatków z Niemiec. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych próg zaczyna się od 14%, a w zależności od dochodu może osiągnąć wartość nawet 45%. Warto również wiedzieć, że stawki obligatoryjnej daniny rosną wraz ze wzrostem wynagrodzenia. Dodatkowo należy uwzględnić kolejne obciążenia, jeśli spełniasz określone w pierwszej części artykułu warunki. Mowa o podatku kościelnym oraz podatku solidarnościowym, które również dotykają Polaków zamieszkujących określone landy, a także należących do grupy wyznaniowej. Podatek solidarnościowy, narzucany na osoby zamieszkujące zachodnią część Niemiec, wynosi 5,5%. Z kolei wysokość podatku kościelnego uzależniona jest od landu, w którym mieszkasz i może oscylować w okolicach 8 lub 9%.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie