Jak finansowo zabezpieczyć się przed huraganem i innymi klęskami? Przekonaj się, że warto mieć ubezpieczenie domu od zdarzeń losowych

Krzysztof Jagielski
04.06.2024

Huragan, powódź czy burza z gradobiciem to gwałtowne zjawiska, które nie tylko mogą zagrażać Twojemu życiu, ale też wiążą się z koniecznością naprawy szkód. Abyś w takich sytuacjach nie musiał się dodatkowo przejmować finansami, warto zawczasu rozważyć zakup ubezpieczenia mienia. Przekonaj się, dlaczego jest to takie ważne.

Ubezpieczenie mienia działa w nagłych, niezaplanowanych sytuacjach. Jeśli stracisz swój dobytek, np. w wyniku zalania, deszczu, gradu czy przejścia trąby powietrznej, otrzymasz odszkodowanie, które pomoże Ci się uporać z tą trudną sytuacją.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie domu od zdarzeń losowych i gwałtownych zjawisk atmosferycznych?

Klimat w Polsce i na świecie mocno się zmienia – niestety na naszą niekorzyść. Globalne ocieplenie wiąże się nie tylko ze wzrostem temperatury na Ziemi, ale też coraz częstszymi i gwałtowniejszymi zjawiskami atmosferycznymi. Upały rodem z krajów południa Europy czy Afryki, burze z intensywnym gradobiciem, wichury, a nawet huragany nie są już w Polsce niczym wyjątkowym. W 2021 i 2022 roku odnotowano w naszym kraju aż 33 trąby powietrzne, natomiast od początku 2023 do września 16 tego typu zjawisk. Choć w skali całego roku ten wynik może nie robić na Tobie wrażenia, naukowcy i klimatolodzy są zdania, że liczby te będą stale rosły.

Ubezpieczenie domu od klęsk żywiołowych – jak to działa?

Przed niespodziewanym zdarzeniem nie możesz się ochronić. Możesz jednak uniknąć ponoszenia kosztów napraw, które właśnie mogą być pokryte z ubezpieczenia.

Jakie elementy tego ubezpieczenia są ważne? Twoim zadaniem, wraz z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będzie ustalenie sumy ubezpieczenia (SU) oraz jego zakresu – od tego będzie zależała wysokość odszkodowania w przypadku powstania szkody.

Aby otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia ERGO Hestii ERGO 7powinieneś jak najszybciej zgłosić zdarzenie i określić rozmiar szkody. Odbywa się to na podstawie oszacowania zakresu poniesionych strat i wyceny kosztów remontu. Co dzieje się dalej? Gdy wyślesz dokumenty, ubezpieczyciel je weryfikuje. Na koniec, na podstawie wyceny, zakresu polisy i SU ustala wysokość odszkodowania.

Co ważne, w ubezpieczeniu mienia od ognia i zdarzeń losowych ERGO 7 w zakresie rozszerzonym i all risk są uwzględniane również koszty poszukiwania przyczyny szkody. We wszystkich wariantach – powołanie rzeczoznawców i usuwanie pozostałości po szkodzie.

Ubezpieczenie domu od pożaru, powodzi i innych zjawisk – na co zwrócić uwagę?

Aby wybrać ubezpieczenie, które faktycznie zapewni Ci bezpieczeństwo finansowe, powinieneś pamiętać o kilku rzeczach:

  1. Nie kieruj się wyłącznie wysokością składki – zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia, która określa, do jakiej wysokości możesz otrzymać odszkodowanie.
  2. Dobierz odpowiedni wariant ubezpieczenia – zakres podstawowy ubezpieczenia mienia w ERGO 7 chroni przed zdarzeniami losowymi (gradem, pożarem, uderzeniem pioruna, zalaniem, huraganem), zakres rozszerzony to dodatkowo ochrona w razie przepięć, rozmrożeń oraz pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody. Natomiast wariant all risk to wszystkie zdarzenia, jakie mogą się zadziać, oprócz tych wymienionych w OWU jako wyłączenia. Każdy z wariantów można rozszerzyć o szkody powstałe wskutek powodzi.
  3. Zwróć uwagę na sposób określenia wartości mienia – ubezpieczenie wartości rzeczywistej domu lub ubezpieczenie według wartości odtworzonej zależą od wieku nieruchomości i jej stanu

Czy warto wykupić ubezpieczenie mienia? Jak najbardziej! W ten sposób będziesz finansowo zabezpieczony w razie niespodziewanych sytuacji.

Niniejsza informacja jest materiałem marketingowym Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Szczegółowe informacje o opisywanych produktach, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w aktualnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ERGO 7 dostępnych na stronie internetowej ERGO Hestii.

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie