Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu?

Mateusz Nowak
31.05.2022

Każdy pojazd, niezależnie od tego, czy jest on nowy, czy też używany, należy zarejestrować w Wydziale Komunikacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku na właściciela może zostać nałożona kara pieniężna. A jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym w kompleksowy sposób reguluje wszelkie zasady związane z rejestracją pojazdów w Polsce. Przyjrzyjmy się dokładnie wymaganiom, jakie należy spełnić, starając się o zarejestrowanie auta.

Rejestracja samochodu. Podstawowe informacje

Rejestracja pojazdu jest obowiązkowa, a w przypadku jej braku samochód nie jest prawnie dopuszczony do poruszania się po drodze. Właściciel auta ma 30 dni na zgłoszenia faktu nabycia w Wydziale Komunikacji. Otrzymuje wówczas pozwolenie czasowe na użytkowanie samochodu. W ciągu miesiąca zostaje przygotowany właściwy dowód rejestracyjny, który należy odebrać osobiście lub poprzez osobę upoważnioną.

Od 2020 roku nie ma obowiązku rejestracji pojazdu w miejscu stałego zamieszkania lub pobytu czasowego. Możliwe jest więc spełnienie wszelkich formalności w dowolnie wybranym urzędzie. Rejestracji pojazdu może dokonać również starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Zadanie to powiat wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z prawem niezarejestrowanie samochodu lub niezgłoszenie jego nabycia w Wydziale Komunikacji do 30 dni po zakupie, skutkuje nałożeniem kary w wysokości 1000 złotych.

Rejestracji nabytego auta możesz dokonać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wizyta w urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy. Wszystko jest uzależnione od miejsca, w którym aktualnie przebywasz. Drugim sposobem jest złożenie wymaganego wniosku za pośrednictwem internetu. Natomiast trzecim, jednakże możliwym tylko w przypadku nowych samochodów, jest rejestracja w salonie dealera. Ta możliwość jest relatywnie nowa – jest dostępna od 2021 roku.

Dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu – lista

Podczas rejestracji pojazdu konieczne jest spełnienie wymaganych formalności. W urzędzie należy przedstawić wniosek o rejestrację, dowód własności, dokument tożsamości, zaświadczenie z badania technicznego, polisę OC, dokumenty rejestracyjne (jeżeli pojazd był już wcześniej rejestrowany) oraz dokument pełnomocnictwa.

W przypadku rejestracji nowego samochodu konieczne będzie też okazanie:
- karty pojazdu,
- faktury zakupu,
- świadectwa homologacji,
- potwierdzenia zapłaty akcyzy/cła.

Dla krajowych samochodów używanych obowiązkowe poza wnioskiem i dowodem własności są:
- stary dowód rejestracyjny,
- zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym,
- karta pojazdu (lub gdy karta pojazdu została utracona, zamiast karty należy przedstawić wtórnik tej karty albo zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconej karcie),
- tablice rejestracyjne (w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie).

W przypadku samochodów sprowadzonych z zagranicy potrzebne będą:

- przetłumaczone dokumenty – umowę, kartę pojazdu i dowód rejestracyjny,
- zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym pojazdu,
- dowód opłacenia akcyzy,
- potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju, w którym był on zarejestrowany,
- zagraniczne tablice rejestracyjne – jeżeli do Polski wróciłeś pojazdem zakupionym za granicą.

Natomiast, aby zarejestrować samochód zabytkowy konieczne są:
- kopia decyzji o wpisaniu auta do rejestru zabytków,
- zaświadczenie z badania technicznego,
- dowód rejestracyjny lub oświadczenie o nieposiadaniu dowodu,
- karta pojazdu (jeżeli została wydana).

Ubezpieczenie OC to jeden z obowiązkowych dokumentów!

Bez zakupionej polisy OC nie jest możliwa rejestracja samochodu, a tym samym dany pojazd nie zostanie dopuszczony do poruszania na drogach publicznych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów, gdyż stanowi ono ochronę osób trzecich przed skutkami kolizji lub innych wypadków drogowych, których sprawcą jest kierowca ubezpieczonego pojazdu.

Polisa zakupiona w LINK4 gwarantuje Ci, oprócz standardowej ochrony szybką pomoc na miejscu zdarzenia. Dzięki oferowanym w ramach każdego pakietu OC Programowi Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony zyskasz pewność, że nie zostaniesz ze swoim problemem na środku drogi.

Program Pomocy obejmuje m.in. pomoc drogową średnio w 30 minut od zgłoszenia, usprawnienie na miejscu wypadku lub holowanie pojazdu do 100 km, samochód zastępczy oraz pomoc informacyjną przez 24h/dobę. Ponadto OC możesz kupić w pakiecie wraz z Autocasco oraz NNW.

Rejestracja samochodu i niezbędne dokumenty. Podsumowanie

Pamiętaj o zarejestrowaniu nabytego pojazdu w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. W przeciwnym razie możesz zostać obciążony karą finansową w wysokości 1000 złotych. Zapoznaj się również z ofertą ubezpieczeń LINK4. Brak obowiązkowego ubezpieczenia uniemożliwi bowiem rejestrację samochodu w urzędzie. Sprawdzenie ceny polisy umożliwia wygodny kalkulator OC, znajdujący się na naszej stronie internetowej.

Ubezpieczenie OC w LINK4. Szczegółowe informacje sprawdź na www.link4.pl

Artykuł opracowany przez LINK4.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.