Leasing maszyn budowlanych - co warto wiedzieć?

Maciej Piwowski
08.05.2023

Leasing maszyn budowlanych to forma finansowania, która przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści. Na czym dokładnie polega? Jakie są zalety leasingu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega leasing maszyn budowlanych?

Leasing maszyn budowlanych to forma finansowania zewnętrznego specjalistycznych maszyn i urządzeń wykorzystywanych na budowie, np. koparki. Opiera się na cywilnoprawnej, która stanowi, że leasingodawca, czyli firma leasingowa oddaje w użytkowanie sprzęt leasingobiorcy, czyli przedsiębiorcy. Umowa ta obowiązuje przez określony czas, a przedsiębiorca zobowiązuje się do regularnego opłacania rat leasingowych, które są zapłatą za możliwość korzystania ze sprzętu budowlanego. Można zatem stwierdzić, że leasing maszyn budowlanych łączy w sobie wybrane cechy kredytu oraz umowy dzierżawy. Co więcej, korzystające z leasingu maszyn budowlanych można sfinansować nie tylko nowy sprzęt, ale również używane maszyny.

Jaką formę może przyjąć leasing maszyn budowlanych?

Leasing maszyn budowlanych to forma finansowania, która może różnić się w zależności od rodzaju umowy. Firmom budowlanym oferowany jest bowiem:

- leasing operacyjny - maszyna stanowi środek trwały leasingodawcy, który jest odpowiedzialny za jego amortyzację. Leasingobiorca może wykupić urządzenie po zakończeniu umowy;

- leasing finansowy - maszyna staje się własnością leasingobiorcy już w momencie podpisania umowy, co powoduje konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wykup następuje w tym przypadku automatycznie wraz z zapłatą ostatniej raty leasingowej;

- leasing zwrotny maszyn - leasingobiorca odsprzedaje firmie leasingowej maszynę, zachowując sobie jednocześnie prawo do jej dalszego użytkowania .W zamian opłaca raty leasingowe.

Zalety leasingu maszyn budowlanych

Z czego wynika popularność leasingu maszyn budowlanych? Przede wszystkim z licznych korzyści osiąganych dzięki korzystaniu z tej formy finansowania. Wymienić wśród nich należy przede wszystkim korzyści podatkowe, które różnią się w zależności od wybranej formy leasingu. Istotne jest jednak to, że na tym nie kończą się zalety, ponieważ leasing maszyn budowlanych pozwala wejść w posiadanie specjalistycznego sprzętu bez konieczności jego zakupu na własność. Jest to ważne z punktu widzenia kosztów, ponieważ firma nie musi inwestować własnych środków na zakup maszyn budowlanych.

W efekcie korzystanie z leasingu maszyn budowlanych nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową firmy, co jest istotne z punktu widzenia dalszych inwestycji. Warto również mieć świadomość, że leasing maszyn budowlanych to elastyczne rozwiązanie, które można dopasować do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych firmy. Za skorzystaniem z niego przemawia także możliwość sfinansowania wielu różnych maszyn budowlanych, których przykładem mogą być nie tylko wspomniane wcześniej koparki, ale również wiele innych specjalistycznych sprzętów.

Podsumowując należy stwierdzić, że leasing maszyn budowlanych to szansa dla przedsiębiorcy, który chce rozwijać własną firmę. Pozwala bowiem sfinansować zakup specjalistycznego sprzętu, bez którego ciężko konkurować w tej branży.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie