Nowe podejście do badań rynkowych i analityki danych

Antoni Kwapisz
26.04.2022

Według raportu ESOMAR Global Market wartość globalnego rynku badań rynkowych wraz z  rynkiem analityki danych to około 80 mld dolarów. Na działalność firm tej branży wpłynęła negatywnie pandemia Covid-19. Raport wskazuje, że wartość rynku spadła o 2,4%. Obserwuje się jednak, że branża odradza się i wg ekspertów w najbliższych latach będzie rosła w tempie ok. 4% rocznie. Największy udział w rynku badań i analiz rynkowych na świecie mają USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja oraz Chiny. Łącznie prawie 3⁄4 globalnego rynku przypada na te kraje, a 10 największych firm badawczych i analitycznych na świecie koncentruje ponad 50% światowego rynku. Do największych z nich należą amerykańskie - Nielsen, IQVIA i Gartner, brytyjski Kantar, francuski Ipsos i niemiecki GfK.

Wśród tych firm oraz wśród przedsiębiorstw, instytucji, różnego rodzaju agencji i organizacji widoczny jest popyt na technologie wykorzystywane do gromadzenia danych z różnych źródeł, zestawiania ich, analizowania i prezentacji wyników. Niezwykle ważne stają się różnego rodzaju narzędzia online dostarczające dane. Widoczny jest nacisk na systemy i narzędzia podłączone do danych z różnych źródeł, umożliwiające importowanie czy eksportowanie informacji. Inny z trendów to nacisk na szybkość realizacji prac. Klienci firm i instytucji badawczych potrzebują szybko dostarczonej wiedzy, zwłaszcza w niestabilnym i zmieniającym się szybko otoczeniu właściwym nie tylko czasom pandemii, kryzysu gospodarczego, ale generalnie erze internetu i globalizacji. Szybszy wgląd w dane i usprawnienia w ich analizie stają się niezbędne aby móc satysfakcjonująco realizować zlecenia.                                         

Na szybkość realizacji prac analitycznych wpływa korzystnie automatyzacja, coraz częściej i w większym zakresie wykorzystywana przez przedsiębiorstwa. Korzyści w tym zakresie, poza poprawą szybkości realizacji prac, to także zmniejszenie kosztów (wobec coraz bardziej napiętych budżetów klientów w czasie kryzysu gospodarczego) oraz zmniejszenie ilości niewłaściwych interpretacji wyników. Specjaliści przewidują, że boom na optymalizacyjne rozwiązania technologiczne nie skończy się razem z pandemią. Automatyzacja będzie pogłębiana przez stosowanie coraz bardziej zaawansowanych algorytmów, umożliwiających uzyskanie szczegółowych informacji i poprawiających jakość analiz.

Mimo automatyzacji prac dużą rolę odgrywa i będzie odgrywać w przyszłości czynnik ludzki – kreatywność, umiejętność kwestionowania założeń i interpretacja wyników badań przez człowieka. Zatem umożliwienie włączenia ingerencji człowieka np. w sposób prezentacji analiz sprawozdań finansowych poprzez możliwość stworzenia własnych algorytmów czy wybór kluczy analizy obok automatycznych opcji będzie wysoce pożądana.

Duże znaczenie dla analiz przeprowadzanych przez firmy i instytucje ma kwestia wizualizacji danych. Korzystniej odbierane przez klientów są możliwości dodatkowej analizy interaktywnej. Warto także wskazać, że specyficzny czas pandemii skierował prace analityków rynku na formę zdalną – dostępność do danych dostępnych online stała się tym samym jeszcze bardziej palącą potrzebą. Podmioty wykorzystujące sprawozdania finansowe przedsiębiorstw do wychwytywania zależności rynkowych i opracowywania analiz na temat różnorodnych branż są zainteresowane rozwiązaniami, które zwiększą automatyzację ich prac, a co za tym idzie - szybkość realizacji zleceń oraz umożliwią zaawansowaną analizę danych z możliwością importu danych z własnych źródeł.

Jednym ciekawszych rozwiązań na rynku, które odpowiada większości z tych zapotrzebowań rynkowych jest rozwiązanie spółki BFT24.com. Usługa BFT24.com wpisuje się w szereg trendów rządzących w ostatnim czasie branżą analizy rynku. Rozwiązanie docelowo ma nie tylko wspierać firmy w analizach danych, tworzeniu raportów, w obszarze sprawozdawczości XBRL, tworzeniu modeli analitycznych, ale także wspierać w procesie podpisywania dokumentów. Więcej informacji na ten temat, dane kontaktowe oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tych rozwiązań można znaleźć na stronie internetowej spółki  www.bft24.com

Autor: Robert Nowicki, Monika Bednarz-Ziembińska

XBRL

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie