OC zawodowe dla firm IT - co powinno obejmować?

Antoni Kwapisz
23.03.2022

Prowadzisz firmę informatyczną? Współpracujesz z większą agencją na podstawie kontraktu? A może indywidualnie realizujesz zlecenia dla klientów? W każdej sytuacji, bez względu na formę zatrudnienia oraz charakter pracy, pamiętaj o tym, aby wykupić dobrą polisę. Zobacz, co powinno obejmować OC zawodowe specjalisty IT.

Dobre OC zawodowe dla specjalistów IT

Masz swoją firmę IT? Jako specjalista w tym zakresie na pewno rozumiesz znaczenie dobrego ubezpieczenia. Pozwoli ono zabezpieczyć Cię na wypadek błędów i pomyłek, skutkujących roszczeniami finansowymi ze strony pracowników czy klientów. Dobra polisa:

  • działa nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, spełniając międzynarodowe standardy,
  • pozwala ograniczyć straty finansowe wynikające z kar umownych, kar regulatorów i innych roszczeń zawodowych firm IT,
  • oferuje całodobowe wsparcie za pośrednictwem call center, gdzie można zgłaszać incydenty cyber i być objętym opieką doświadczonego breach managera.

Ważny jest oczywiście zakres ubezpieczenia. Zazwyczaj towarzystwa dzielą je na kilka sekcji, które odnoszą się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia przed szkodami w cyberprzestrzeni i od roszczeń osób trzecich.

Zakres ubezpieczenia firm IT

Firmy IT mają swoje specyficzne potrzeby. Polisa powinna być skrojona na miarę, bo tylko wtedy wiadomo, że działa kompleksowo tak, jak powinna. W zakres polisy wchodzą trzy sekcje:

  • ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla branży IT – ochrona na wypadek działania nieuczciwych pracowników, uszkodzenia dokumentów prawnych, braku wypłaty wynagrodzenia, ograniczenia skutków roszczenia,
               
  • ubezpieczenie przed szkodami w cyberprzestrzeni – przed utratą i uszkodzeniem danych, przerwy w działalności biznesowej, od skutków oszustwa (podszywanie się pod inną osobę), kosztów notyfikacji, kosztów ochrony reputacji ubezpieczonego,
  • ubezpieczenie cyber od roszczeń osób trzecich – odpowiedzialność medialna, naruszenie prywatności, utrata dokumentów, naruszenie poufności dokumentów, naruszenie bezpieczeństwa płatności.

Firmy IT są objęte szerokim zakresem ochrony. Oczywiście ostateczny kształt polisy zależy od tego, na jaką opcję zdecyduje się klient. Ważne, aby obejmowała ona wszystkie ryzyka, na które narażony jest specjalista IT.

Ryzyka w branży IT

Zagrożenia w branży IT pojawiają się zarówno ze strony systemów, które mogą ulec awarii i przerwom w działaniu, jak również kontrahentów, klientów i wyłudzaczy. Jeżeli współpracujesz ze zleceniodawcami z Kanady czy USA to koniecznie dowiedz się, czy polisa ma zasięg międzynarodowy i obejmuje także te kraje. Jeżeli natomiast obawiasz się, że nie otrzymasz zapłaty czy narazisz się na straty materialne w inny sposób, sprawdź, czy w polisie są stosowne zapisy gwarantujące Ci ciągłość wypłat i odszkodowanie w razie ich nieotrzymania na czas.

Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe tylko w niewielkim stopniu wspierają specjalistów IT. Jako pracownik tego sektora poszukaj firmy, która koncentruje się wyłącznie na przedstawicielach tego zawodu, np. Findia.pl.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.