Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Co warto wiedzieć?

Marek Szydełko
03.11.2022

Od 1 stycznia 2009 roku każda osoba zamieszkująca w Niemczech musi mieć wykupione ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to nie tylko stałego pobytu, ale również wizyt krótkotrwałych. Osoby zainteresowane mają możliwość skorzystania zarówno z wariantu państwowego, jak i z pakietów prywatnych. Przybliżmy nieco ten temat. Sprawdźmy, co ustalili na temat tak ważnej kwestii.

1. Niemieckie ubezpieczenie zdrowotne w praktyce

2. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

3. Świadczenia w ramach ubezpieczenia prywatnego

Wszystkie szczegółowe regulacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego regulują następujące akty prawne: §193 Abs. 3 VVG oraz §6Abs. 1 SGB V.

Niemieckie ubezpieczenie zdrowotne w praktyce

 Co wyróżnia system niemieckiej opieki zdrowotnej? Jakie ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech wprowadzono? Podstawowym wyróżnikiem systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech jest podział na:

  • ustawowe kasy chorych (GKV) - czyli państwowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • prywatne kasy chorych (PKV).

Dostęp do ustawowych kas chorych może mieć każdy, kogo dotyczy obowiązek ubezpieczenia. W prywatnych kasach natomiast obowiązują określone warunki uczestnictwa, o czym więcej napiszemy za chwilę.

Warto również dodać, że dostępne w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia potrzeby obywateli krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którymi Niemcy podpisali konwencję o zabezpieczeniu społecznym, czyli o zakresie rodzimych ubezpieczeń. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zakres usług objętych ubezpieczeniem zdrowotnym może być bardzo różny, dlatego dodatkowe ubezpieczenie może być nieocenione.

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Składka na ubezpieczenie ustawowe jest pobierana w wysokości uzależnionej od poziomu dochodu i dzielona w równej części między pracownika i pracodawcę. Dodatkowo każda kasa chorych pobiera dodatkową składkę wyłącznie z wynagrodzenia pracownika. Ustawowym ubezpieczeniem można objąć również dzieci i współmałżonka, bez dodatkowych kosztów.

W Niemczech można wyodrębnić grupy obligatoryjnie objęte ubezpieczeniem ustawowym. Są to:

  • pracownicy etatowi,
  • emeryci i renciści,
  • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

Świadczenia w ramach ubezpieczenia prywatnego

Świadczenia indywidualne dostępne w ramach ubezpieczeń prywatnych są dostępne dla pracowników osiągających dochód brutto powyżej limitu obowiązkowego ubezpieczenia. Niektóre kasy chorych dodatkowo wymagają minimalnego okresu stałego miejsca zamieszkania na terenie Niemiec oraz długoterminowego okresu ubezpieczeni.

Objęcie ubezpieczeniem prywatnym wymaga złożenia wniosku.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.