Usługa Cyfrowego Notariusza w Blockchain

Piotr Kowalczyk
31.05.2022

Blockchain czyli łańcuch bloków – inaczej technologia rozproszonego rejestru (DLT – Distributed Ledger Technology) – może być, zdaniem wielu ekspertów, jedną z przełomowych w historii świata, a jej rozwój może w sposób szczególny zmienić losy branży finansowej.

Blockchain to rodzaj zdecentralizowanej, współdzielonej bazy danych, gdzie funkcja serwera centralnego zostaje rozproszona pomiędzy wielu użytkowników. Najprościej można scharakteryzować to jako cyfrową księgę rachunkową, która umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji na temat transakcji internetowych. Dzięki temu uzyskujemy system zaufania publicznego, który jest oparty o łańcuchy bloków.

Cechą charakterystyczną tej technologii jest decentralizacja, tzn. aby system mógł funkcjonować, nie jest potrzebny żaden główny element infrastruktury. Wszystkie dane transakcji zapisywane są między sobą przez poszczególnych użytkowników, bez udziału systemu centralnego. Informacje te przechowywane są w formie bloków. Każdy z bloków może zawierać określoną ilość danych. Gdy blok się zapełni, powstaje kolejny blok. W ten sposób powstaje pewien rodzaj łańcucha, co wyjaśnia nazwa tej technologii (blockchain = łańcuch bloków). Bloki w łańcuchu są podpisywane z użyciem protokołu P2P (peer-to-peer).

Jest to model komunikacji w sieci komputerowej, który zapewnia te same uprawnienia wszystkim użytkownikom sieci (hostom). Wprowadzony do blockchain wpis będzie sprawdzony i musi być podpisany kryptograficznie. Co najważniejsze – każdy blok zawiera zaszyfrowaną informację z poprzedniego bloku. A więc wprowadzenie dodatkowej struktury, niedopasowanej do poprzedniej, skutkowałoby rozłączeniem wszystkich kolejnych bloków.  Z tego właśnie względu technologia blockchain jest przełomowa w kwestii bezpieczeństwa. Bloków transakcyjnych nie można usunąć. Cała struktura jest szyfrowana, stabilna i historycznie niezmienna.

Technologia blockchain jest dziś wykorzystywana głównie przez kryptowaluty, ale nie tylko. Można ją wykorzystywać także do tworzenia tzw. smart-kontraktów, czyli zdalnego zawierania umów. Aktualnie coraz częściej pojawiają się rozwiązania, które umożliwiają podpisywanie dokumentów za pomocą certyfikatów, profili zaufanych. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest rozwiązanie o nazwie „Cyfrowy Notariusz” spółki BFT24.COM.

Cyfrowy Notariusz to usługa, która polega na umieszczaniu dokumentów w Blockchain, gdzie podlegać mają tokenizacji (forma cyfryzacji polegającą na przenoszeniu wartości do świata cyfrowego) i zapisowi cyfrowych metadanych (ustrukturyzowanych informacji zawartych w dokumencie). Usługa Cyfrowego Notariusza charakteryzuje się tym, że dokument nie tylko jest autoryzowany i poświadczany, ale również zarchiwizowany wraz z metadanymi do automatycznego procesu. W Blockchain umieszczana jest informacja o stronach transakcji, możliwa jest dodatkowa animizacja i zapisywany jest również token, który zawiera informacje, po których można zweryfikować dokument.

Dostęp do danych bazy i informacji ogólnych jest otwarty, a publikujący decyduje, czy sama treść dokumentu ma być dostępna publicznie, czy dopiero po dokonaniu autoryzacji dokumentu. Instytucja, która chce wykorzystać dany dokument, prosi publikującego u udostępnienie danych, które polega na wygenerowaniu klucza o określonej dacie ważności, umożliwiającego automatyczny odczyt meta informacji z dokumentów (np. kwoty umowy). Tym samym rozwiązanie realizuje dwie funkcjonalności: uwierzytelnianie dokumentu (usługa Cyfrowego Notariusza),  jak i wspieranie procesu późniejszego wykorzystania dokumentów.

Więcej informacji na ten temat oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tej materii można znaleźć na stronie internetowej spółki www.bft24.com

Autor: Robert Nowicki, Monika Bednarz-Ziembińska

XBRL

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.