Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółek - co trzeba wiedzieć na ten temat?

Antoni Kwapisz
23.09.2020

Zgodnie z najnowszymi regulacjami, akcje wszystkich niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zostały zdematerializowane. Skutkiem tego posunięcia jest zwiększenie transparentności obrotu nimi, a także utrata anonimowości przez akcjonariuszy. W związku z tym spółki będą musiały prowadzić rejestr akcjonariuszy. Mogą jednakże powierzyć ten obowiązek instytucjom zewnętrznym, na przykład domom maklerskim. Co trzeba wiedzieć przed wyborem podmiotu, który będzie prowadził rejestr?

Kto może prowadzić rejestr akcjonariuszy?

Zmiany, o których mowa we wstępie, zostały wprowadzone nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1798). Dematerializacja akcji oznacza zmianę ich formy z dokumentu na zapis cyfrowy w rejestrze akcjonariuszy. Ten z kolei prowadzi podmiot do tego uprawniony przez ustawodawcę. Może to być zatem na przykład dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 

Jakie informacje zawiera rejestr? Otóż są to dane spółki, informacje dotyczące akcji przez nią wyemitowanych oraz dane akcjonariuszy, takie jak imię i nazwisko (firma), adres zamieszkania (siedziba) oraz ewentualnie adres poczty elektronicznej.

Rejestr akcjonariuszy w domu maklerskim Q Sequrities

Wybierając podmiot, który poprowadzi rejestr akcjonariuszy spółki, warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Mianowicie, przede wszystkim są to kwestie finansowe. Będzie to więc w szczególności opłata roczna za prowadzenie rejestru, opłaty za transakcje i zmiany w rejestrze, a także opłatę za wypłatę dywidendy. Ponadto istotna jest możliwość uzyskania świadectwa rejestrowego online, co znacząco oszczędza czas. Ważna jest również aplikacja służąca do korzystania na co dzień z rejestru. Powinna być przede wszystkim prosta w obsłudze oraz niezawodna. Takie właśnie rozwiązanie oferuje dom maklerski Q Securities. Aplikacja stworzona przez jego specjalistów może znacząco ułatwić komunikację pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami, co ma szczególne znaczenie w przypadku zawiadomienia o walnym zgromadzeniu. Warto także dodać, iż klienci mogą liczyć na zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w kwestii powierzonych danych.

Kolejne nowelizacje Kodeksu spółek handlowych nakładają na przedsiębiorców coraz to nowe obowiązki. Najlepszym tego przykładem jest wprowadzenie rejestru akcjonariuszy. Wiąże się ono z koniecznością wyboru podmiotu, który będzie go prowadził. Warto więc zapoznać się z różnymi ofertami, aby móc wybrać najlepszą z nich, ponieważ późniejsza zmiana podmiotu prowadzącego rejestr nie jest prosta. Wymaga ona zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a to wiąże się z kosztami. 

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.