Czym jest historia kredytowa?

Piotr Kowalczyk
29.04.2024

Rozważając zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu trzeba mieć świadomość, że udzielający go bank bardzo dokładnie sprawdzi naszą sytuację finansową. W końcu w jego interesie jest to, aby kredytobiorca spłacił sobie zobowiązanie w wyznaczonym terminie. Bank ocenia to również przez pryzmat historii kredytowej swojego klienta.

Co należy rozumieć przez „historię kredytową”?

Historia kredytowa to nic innego jak zapis wszystkich obecnych i przeszłych zobowiązań finansowych osoby starającej się o kredyt. Bank sprawdzając historię dowie się wszystkiego o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych i innych formach zadłużenia, z którymi klient ma i miał do czynienia.

Podstawowe informacje, jakie można zdobyć badając historię kredytową, dotyczą:

  • Liczby i rodzajów zobowiązań;
  • Okresu spłaty;
  • Terminowości w regulowaniu rat;
  • Ewentualnych opóźnień w spłacie.

Skąd bank bierze historię kredytową?

Informacje te są gromadzone i aktualizowane przez biura informacji kredytowej (w Polsce jest to przede wszystkim BIK), które następnie udostępniają je różnym instytucjom finansowym i bankom w celu oceny ryzyka kredytowego.

Dobra i zła historia kredytowa

Dobra historia kredytowa znacząco zwiększa szansę na uzyskanie kolejnego kredytu (jak i otrzymanie korzystnych warunków), ponieważ świadczy o sumienności klienta. Bank oceni ją tak w momencie, gdy odnotuje, że wszystkie wcześniejsze zobowiązania i raty były regulowane bez znaczących zaległości.

Przeciwieństwem jest oczywiście zła historia kredytowa, która może znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić zaciągnięcie kredytu.

Na koniec dodajmy, że najmniej korzystną sytuacją jest ta, w której osoba starająca się o kredyt nie ma żadnej historii kredytowej – dla banku jest ona niewiarygodna, co zwiększa ryzyko związane z udzieleniem świadczenia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie