Formy zabezpieczenia kredytu gotówkowego

Jerzy Biernacki
20.02.2018

„Kredyt na dowód”, „Kredyt bez zaświadczeń”, „Kredyt przy niskich dochodach” - banki w reklamach kuszą bardzo liberalnym podejściem do kwestii udzielania kredytów gotówkowych, co jednak w większości przypadków nie ma pokrycia w rzeczywistości. Bank nie przyzna kredytu nikomu, kto nie jest wiarygodny finansowo. Osoby niemogące się pochwalić wysokimi dochodami czy dobrą historią kredytową, muszą się liczyć z odmową lub w najlepszym przypadku z koniecznością zabezpieczenia kredytu. Istnieje kilka form takiego zabezpieczenia. Wymieniamy je w naszym poradniku.

Weksel in blanco

Inaczej nazywany wekslem prostym. To forma zabezpieczenia, w której występują dwie strony transakcji: kredytodawca (wierzyciel, inaczej remitent) oraz kredytobiorca (wystawca weksla). Po podpisaniu weksla przez wystawcę bank zyskuje prawo do wypełnienia tego dokumentu w momencie niewywiązania się kredytobiorcy z umowy. Zwykle jest to nieuregulowanie kilku rat czy niespłacenie kredytu w wyznaczonym terminie. Weksel to dość niebezpieczne narzędzie, ponieważ zgodnie z prawem może zostać przeniesiony na innego remitenta, np. firmę windykacyjną.

Weksel trasowany

Ta forma zabezpieczenia kredytu wymaga trasata, czyli inaczej żyranta. Jest to osoba, która musi wykupić zobowiązanie wierzyciela w określonym terminie. Oczywiście dochodzi do tego w sytuacji, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swojego przyrzeczenia i nie spłaca kredytu. Instytucja żyranta była bardzo popularna w naszym kraju w latach 90. i na początku XXI wieku. Obecnie spotyka się ją znacznie rzadziej, choć wciąż możliwe jest zaciągnięcie kredytu z wekslem trasowanym.

Ubezpieczenie kredytu

Z tej formy zabezpieczenia korzystają dziś praktycznie wszystkie banki. Kredytobiorca jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia (polisę wystawia firma współpracują z bankiem lub wręcz należąca do tej samej grupy kapitałowej), które spłaca w ratach kredytu (są przez to nieco wyższe). Jeśli z jakichś powodów klient przestanie spłacać dług, ubezpieczenie zostanie uruchomione i ochroni go przed konsekwencjami – polisa po prostu pokryje zobowiązanie. Warunkiem skorzystania z ochrony jest wystąpienie uzasadnionej okoliczności, najczęściej choroby lub utraty pracy.

Zabezpieczenia w firmach pożyczkowych

Prywatne firmy pożyczkowe również stosują zabezpieczenia spłaty. W przypadku dużych kwot w grę zwykle wchodzi zastaw na nieruchomości (pożyczka hipoteczna) lub ruchomości. Jeśli dłużnik przestanie spłacać swoje zobowiązanie lub nie odda całej kwoty z odsetkami w terminie, straci przedmiot zastawu.

Warto również wiedzieć, że zastaw hipoteczny jest w praktyce jedyną stosowaną w naszym kraju formą zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie