Jakie czynniki wpływają na wysokość odsetek kredytu hipotecznego?

Piotr Kowalczyk
15.05.2024

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest jedną z najważniejszych i najbardziej odpowiedzialnych, a przy tym mających najbardziej długofalowe konsekwencje. Podejmując ją trzeba mieć przekonanie, że warunki kredytu są dla nas korzystne i będziemy w stanie go spłacić. Duży wpływ mają na to oczywiście odsetki. Na ich wysokość wpływają różne czynniki, a najważniejsze z nich przybliżamy w naszym poradniku.

Stawka referencyjna (WIBOR/WIRON)

Jest częścią zmienną oprocentowania i jest niezależna od banku. Jest to wskaźnik, który odzwierciedla średnią stawkę, po jakiej banki są skłonne pożyczać sobie nawzajem pieniądze na polskim rynku międzybankowym.

Zmiany w wysokości WIBOR/WIRON bezpośrednio przekładają się na wysokość rat kredytu hipotecznego, co oznacza, że w okresach wzrostu stawek referencyjnych, koszt obsługi kredytu rośnie, a w okresach ich spadku – maleje.

Marża banku

Drugi kluczowy element oprocentowania, to stała wartość, która jest dodawana do stawki referencyjnej w celu ustalenia całkowitego oprocentowania kredytu. Marża jest zyskiem banku z tytułu udzielenia kredytu i może być przedmiotem negocjacji z klientem.

Często możliwe jest jej obniżenie, np. poprzez skorzystanie z dodatkowych produktów finansowych oferowanych przez bank lub wykupienie proponowanego ubezpieczenia.

Prowizja banku

Prowizja za udzielenie kredytu jest zazwyczaj wyrażona jako procent kwoty kredytu i może być płatna jednorazowo na początku okresu kredytowania lub rozłożona na cały okres spłaty.

Składka ubezpieczenia

Ubezpieczenie ma na celu ochronę kredytobiorcy i banku przed różnymi czynnikami ryzyka (np. utratą pracy, śmiercią kredytobiorcy). Składa polisy może istotnie wpłynąć na koszty kredytu, choć w niektórych przypadkach może również przyczynić się do obniżenia marży bankowej – warto to dokładnie policzyć i przede wszystkim sprawdzić, czy ubezpieczenie oferowane przez bank (w ramach tzw. cross sellingu) jest rzeczywiście korzystne dla kredytobiorcy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie