Kredytobiorco! Poznaj swoje prawa! 5 przywilejów zaciągających kredyty i pożyczki

Remigisz Szulc
20.12.2015

W jednym z artykułów przybliżaliśmy Wam 5 najważniejszych obowiązków kredytobiorcy. Teraz pora na przywileje, a tych również nie brakuje. Prawo bowiem mocno chroni osoby zadłużające się, przede wszystkim przed wpadnięciem w spiralę długów. Oczywiście same przepisy nie pomogą, jeśli zabraknie nam zdrowego rozsądku, ale bez wątpienia warto je znać. Oto 5 najważniejszych przywilejów osób biorących kredyty lub pożyczki.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy – jest to żelazne prawo przysługujące każdej osobie, która zaciągnęła jakieś zobowiązanie czy to w banku, czy w prywatnej firmie pożyczkowej. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami mamy 14 dni na odstąpienie od już podpisanej umowy bez podawania żadnej przyczyny. Recz jasna rozwiązanie umowy następuje tylko w sytuacji, jeśli rozliczymy się z naszym pożyczkodawcą (oddamy mu całą kwotę i ewentualne naliczone już odsetki). Bank czy firma pożyczkowa nie ma także prawa naliczać z tego tytułu jakichkolwiek kar.
  2. Prawo do dokładnego zapoznania się z umową – jest to w zasadzie obowiązek każdego kredytobiorcy, ale instytucja udzielająca świadczenia nie może tego utrudniać. Zanim podpiszesz umowę możesz się dokładnie zapoznać z jej zapisami, a także poprosić o konsultację ze specjalistą. Jeśli bank czy firma takim nie dysponuje, wówczas możesz zabrać umowę do domu i przedstawić ją własnemu prawnikowi. Jeśli jakikolwiek zapis w umowie jest dla Ciebie niekorzystny, masz prawo zrezygnować z jej zawarcia.
  3. Prawo do uzyskania informacji o wszystkich kosztach kredytu – bank ma absolutny obowiązek poinformować swojego klienta nie tylko o oprocentowaniu nominalnym, ale także o pozostałych kosztach zaciągnięcia kredytu. Jeśli tego nie zrobi, taka umowa jest nieważna. Masz prawo domagać się przedstawienia dokładnych wyliczeń w przystępnej formie. W umowie musi się natomiast znaleźć informacja o jakiejkolwiek, choćby najdrobniejszej opłacie związanej z udzieleniem lub obsługą kredytu.
  4. Prawo do negocjowania warunków spłaty pożyczki w sytuacji, gdy klient ma problemy z regulowaniem rat – to bardzo ważny przywilej, z którego trzeba korzystać za każdym razem, gdy faktycznie pojawią się przeszkody uniemożliwiające Ci rozliczanie się z bankiem lub firmą pożyczkową. Wówczas masz prawo zwrócić się do pożyczkodawcy z wnioskiem o np. rozłożenie długu na więcej rat lub terminowe umorzenie spłaty. Bank lub firma ma obowiązek na taką prośbę odpowiedzieć, choć nie musi oczywiście na nią przystawać.
  5. Prawo do rozstrzygania sporu przed sądem – w naszym kraju o ewentualnej winie decyduje wyłącznie sąd. Dlatego jeśli bank lub firma pożyczkowa, z różnych przyczyn, chce Ci wypowiedzieć umowę lub nałożyć na Ciebie jakieś kary, masz pełne prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie tej kwestii do sądu. Oczywiście sam także możesz podać swojego wierzyciela do sądu, jeśli uznasz, że działa on na Twoją szkodę lub zataił przed Tobą jakieś istotne informacje.

Skuteczność w dochodzeniu swoich praw zależy jednak wyłącznie od tego, czy jesteśmy ich świadomi. Dlatego koniecznie zapamiętaj tę listę podstawowych przywilejów kredytobiorcy i nie daj się ustawić na gorszej pozycji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.