Czym jest zlecenie stałe i dlaczego warto je ustawić?

Mariusz Siwko
28.05.2024

Zlecenie stałe to popularna usługa bankowa, która pozwala na automatyczne przekazywanie określonej kwoty pieniędzy z konta bankowego klienta na inny rachunek w regularnych odstępach czasu (np. raz w miesiącu). Może to być przelew na konto innej osoby, opłacanie rachunków czy składek.

Dlaczego warto ustawić zlecenie stałe?

Ustawienie zlecenia stałego zapewnia, że Twoje cykliczne płatności, takie jak czynsz, rachunki za media, składki na ubezpieczenie czy abonamenty, będą realizowane automatycznie i zawsze na czas. Dzięki temu nie musisz pamiętać o każdej płatności osobno, co minimalizuje ryzyko ewentualnych opłat za spóźnienie.

Automatyzacja regularnych płatności oszczędza czas, który inaczej trzeba byłoby poświęcić na manualne wykonywanie przelewów każdego miesiąca.

Zlecenia stałe pozwalają lepiej zarządzać budżetem domowym, ponieważ regularne i przewidywalne płatności ułatwiają planowanie wydatków i monitorowanie przepływów finansowych.

Automatyzacja płatności zmniejsza ryzyko błędów, które mogą wystąpić przy ręcznym wprowadzaniu danych przelewu, takich jak numer konta odbiorcy.

Jak ustawić zlecenie stałe?

Aby ustawić zlecenie stałe należy zalogować się do swojego konta w bankowości internetowej, a następnie przejść do sekcji przelewów i wyszukać opcję „Zlecenie stałe”. Następnie pozostało już tylko wprowadzić dane odbiorcy, kwotę i częstotliwość przelewów oraz zatwierdzić operację według procedury bezpieczeństwa stosowanej w Twoim banku (np. kodem SMS).

Od tej pory nie musisz już pamiętać o stałych płatnościach na rzecz zweryfikowanych odbiorców, jak właściciel mieszkania czy bank pobierający ratę kredytu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie