Wysokość ulgi prorodzinnej w Polsce. Kto może ją odliczyć od podatku?

Jerzy Biernacki
05.10.2018

Choć większość z nas narzeka na to, że podatki w Polsce są za wysokie (przynajmniej w stosunku do zarobków), to trzeba uczciwie przyznać, że w naszym kraju funkcjonuje całkiem pokaźny katalog różnego rodzaju ulg. Jedną z tych najchętniej wykorzystywanych jest ulga prorodzinna. Jaka jest jej wysokość? Kto może odliczyć ulgę prorodzinną od podatku? Wyjaśniamy to w naszym artykule.

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby posiadanych dzieci

Ulga prorodzinna w naszym kraju jest wyrażana kwotowo, a jej wysokość rośnie wraz z liczbą dzieci wychowywanych w gospodarstwie domowym. Rodzice jednego dziecka mogą odliczyć od podatku 92,67 zł miesięcznie, co daje ulgę roczną w wysokości 1112,04 zł.

Ważne!

W przypadku wychowywania jednego dziecka, prawo do ulgi mają tylko rodzice (małżonkowie), których roczny dochód nie przekracza 112.000 złotych. Dla samotnego opiekuna limit wynosi 56.000 złotych.

Limit dochodów jest automatycznie zniesiony w przypadku rodziców posiadających co najmniej dwoje dzieci. Oni nadal mogą odliczyć 92,67 zł miesięcznie na każdą pociechę, co w skali rocznej dalej 2224,08 zł.

Jeśli w rodzinie wychowuje się troje dzieci, to na trzecie z nich rodzice mogą odliczyć już 166,67 zł miesięcznie (na dwoje pierwszych wciąż 92,67 zł). Roczna wysokość ulgi wyniesie zatem 4224,12 zł.

Największe benefity z tytułu ulgi prorodzinnej mają rodzice, którzy wychowują czworo i więcej dzieci. Na pierwszą dwójkę przysługuje 92,67 zł miesięcznie (za każde dziecko), na trzecią pociechę 166,67 zł, natomiast na czwartą i każdą kolejną 225 zł. Dla przykładu: rodzina wychowująca pięcioro dzieci może odliczyć od podatku 9624 zł.

Nie tylko dla biologicznych rodziców

Ulga prorodzinna przysługuje wszystkim prawnym opiekunom, którzy nie muszą być biologicznymi rodzicami dziecka. Równie dobrze z odliczenia od podatku mogą skorzystać np. dziadkowie sprawujący opiekę nad wnukiem czy rodzice zastępczy.

Jeśli natomiast rodzice są po rozwodzie lub żyją w separacji, ulga powinna zostać podzielona między nich w sposób proporcjonalny, to znaczy w zależności od liczby dni, w jakich rodzic sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Ważne

Ulga prorodzinna nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy rozliczają się w oparciu o podatek liniowy, ryczałt lub podatek tonażowy.

Ulga prorodzinna może być odliczana od podatku do momentu, aż dziecko skończy 25 lat, o ile wciąż się uczy i w danym roku podatkowym nie osiągnęło dochodu powyżej 3089 złotych (do dochodu nie wlicza się renta rodzinna).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.