Zabezpiecz bliskich przed postępowaniem spadkowym. Czym jest dyspozycja na wypadek śmierci?

Piotr Kowalczyk
09.05.2016

Większość z nas nie myśli o doczesności, ale przecież zdajemy sobie sprawę, że wystarczy zwykły wypadek, aby nasi bliscy z dnia na dzień zostali sami. Bólu po stracie oczywiście nic nie jest w stanie ukoić, ale z czasem przychodzi proza życia i rodzina będzie potrzebować pieniędzy. Warto wiedzieć, że nikt nie uzyska dostępu do naszego konta (nawet żona czy dziecko) przed zakończeniem postępowania spadkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zmarły wcześniej złożył w banku dyspozycję na wypadek śmierci.

Czym jest dyspozycja na wypadek śmierci?

To po prostu dokument bankowy składany przez posiadacza rachunku czy depozytów, w którym wskazuje się osobę upoważnioną do otrzymania pieniędzy po śmierci klienta. Jeśli bank nie otrzymał dyspozycji, a klient zmarł, to środki na jego koncie są natychmiast blokowane, przestają być oprocentowane i nikt nie uzyska do nich dostępu. Do czasu, aż do banku nie wpłynie postanowienie sądu o zasądzeniu spadku.

Ważne

Wyjątek stanowią środki niezbędne do opłacenia kosztów pogrzebu. Bank wypłaci je rodzinie zmarłego na podstawie przedstawionych rachunków/faktur.

Bez wątpienia warto więc złożyć w banku dyspozycję na wypadek śmierci, jeśli faktycznie chcemy, aby nasze pieniądze od razu trafiły np. do współmałżonka czy dziecka. Warto jednak wiedzieć, że tutaj także obowiązują pewne ograniczenia.

Kogo możemy wskazać w dyspozycji?

Tę kwestię dokładnie regulują przepisy. W dyspozycji na wypadek śmierci możemy wskazać wyłącznie małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo. Co ważne nie ma limitu takich osób – mamy więc możliwość podzielenia środków między np. dzieci i żonę/męża.

Pamiętaj!

Obowiązuje jednak limit maksymalnej kwoty, jaką bank może przekazać na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci. Kwota ta stanowi dziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którą wylicza Główny Urząd Statystyczny.

Warto także pamiętać, że jeśli dyspozycję złożymy w kilku bankach, to pierwszeństwo zawsze ma ta, którą złożyliśmy jako pierwszą.

Konto wspólne? Dyspozycji nie złożysz

Kolejna ważna kwestia dotyczy tego, kto może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci. Prawo to przysługuje wyłącznie posiadaczowi rachunku indywidualnego – dyspozycji nie złożymy więc, jeśli prowadzimy konto wspólnie z małżonkiem.

Pamiętaj!

W dyspozycji na wypadek śmierci możemy wskazać także konkretną kwotę (lub wyrażoną procentowo), jaka ma trafić do wybranej osoby/osób.

Za złożenie dyspozycji na wypadek śmierci bank może zażądać opłaty, o czym informuje regulamin konkretnej placówki. Mimo to taki dokument naprawdę warto sporządzić, aby zabezpieczyć bliskim dostęp do zgromadzonych na koncie czy na lokacie pieniędzy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.