Ubezpieczenie okularów korekcyjnych w ramach polisy mieszkaniowej – co musisz o tym wiedzieć?

Piotr Kowalczyk
04.04.2022

Jesteś okularnikiem? W takim razie na pewno wiesz, jak wysoki jest koszt zakupu okularów korekcyjnych – zwłaszcza w eleganckich, markowych oprawkach. Obecnie trzeba się tutaj liczyć z wydatkiem rzędu minimum 500 złotych, choć nikogo nie dziwią już okulary o wartości grubo przekraczającej 1000 złotych. Warto zatem wiedzieć, że okulary korekcyjne mogą podlegać ochronie ubezpieczeniowej w ramach wykupionej polisy ubezpieczeniowej. Szczegóły omawiamy w naszym poradniku.

Jak to właściwie działa?

Wykupując polisę mieszkaniową, która chroni wszelkie ruchomości będące na wyposażeniu mieszkania czy domu, automatycznie nabywamy też prawo do otrzymania odszkodowania z tytułu:

  • zniszczenia okularów,
  • uszkodzenia okularów,
  • kradzieży okularów.

Okulary korekcyjne są więc chronione od wszelkich zdarzeń losowych oraz od kradzieży. Co ważne, w tym drugim przypadku ochrona nie ogranicza się jedynie do terenu nieruchomości, ale obowiązuje również poza nią. Warunek jest jeden: do kradzieży okularów musi dojść w wyniku działań rabunkowych (napad, groźby, pobicie etc.).

Jeśli więc zdarzy się, że np. w wyniku pożaru stracisz okulary korekcyjne znajdujące się w tym czasie w domu, to ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu nowych szkieł w ramach przyznanej sumy ubezpieczenia. Warto zatem przechowywać rachunki od optyka, aby móc w razie potrzeby udokumentować rzeczywisty koszt okularów.

Ważne!

Ubezpieczenie okularów od uszkodzenia w podróży jest możliwe w ramach dodatkowej polisy turystycznej obejmującej ochronę bagażu.

Wyłączenia odpowiedzialności

Należy pamiętać, że w polisach mieszkaniowych ubezpieczyciele stosują szereg wyjątków wyłączających ich odpowiedzialność. Dotyczy to również rekompensaty za uszkodzone, zniszczone czy skradzione okulary korekcyjne.

Nie otrzymasz odszkodowania, gdy ubezpieczyciel wykaże, że do ich utraty doszło w wyniku rażącego niedbalstwa, celowego działania, działania pod wpływem używek czy używania środków pirotechnicznych lub materiałów wybuchowych. Jeśli więc np. odpalana petarda spowoduje zbicie szkła w okularach, to ubezpieczyciel niemal na pewno umyje od tego ręce.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.