Ubezpieczenie opon – co warto o nim wiedzieć?

Piotr Kowalczyk
06.02.2024

Wielu właścicieli pojazdów zastanawia się nad rozszerzeniem swojej polisy OC lub AC o ubezpieczenie opon. Jest to specyficzna forma ochrony, która ma zabezpieczać przed wysokimi kosztami uszkodzenia ogumienia, np. przebicia, przedarcia, uszkodzenia na skutek wjechania w dziurę czy akty wandalizmu. Sprawdź, co warto wiedzieć o tym ubezpieczeniu.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie opon może być oferowane jako dodatek do polisy OC, AC lub jako niezależna polisa. Zakres ochrony może się znacząco różnić w zależności od ubezpieczyciela, dlatego zawsze dokładnie zapoznaj się z OWU przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia.

Ograniczenia

Ubezpieczenie opon może być ograniczone w zakresie m.in. liczby zgłaszanych szkód w okresie ubezpieczenia, jaki i wyłączenia odpowiedzialności firmy reasekuracyjnej – np. odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli do uszkodzenia opony doszło na terenie nieruchomości zamieszkanej przez właściciela pojazdu.

Sposób likwidacji szkody 

To również musi zostać określone w OWU. Ubezpieczyciele najczęściej oferują po prostu zwrot kosztów naprawy lub wymiany opony (co ważne, dotyczy to obu opon na jednej osi, które zawsze wymienia się parami). W grę może również wchodzić pomoc w wymianie koła na drodze czy zorganizowanie usługi wulkanizatora.

Zwróć również uwagę na to, jakie wymagania ma ubezpieczyciel – czy np., żąda przedstawienia zdjęć uszkodzeń opony, czy może wystarczy mu tylko faktura z zakładu wulkanizacyjnego.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że niektóre polisy zakładają partycypację ubezpieczającego w kosztach naprawy lub wymiany uszkodzonej opony, co musi zostać precyzyjnie wyjaśnione w warunkach polisy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie