Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – czym jest i jak dba o interes polskich kierowców?

Remigisz Szulc
06.06.2016

Według różnych szacunków po polskich drogach jeździ od 200.000 do nawet 300.000 pojazdów nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym OC. Ich właścicielom wydaje się pewnie, że są przedsiębiorczy i sporo oszczędzają, ale w praktyce jest to postępowanie bezmyślne i narażanie się na ogromne kłopoty. Problem z reguły ma też osoba poszkodowana w wypadku czy kolizji spowodowanej przez kierowcę pojazdu bez ważnego OC. Jeszcze kilkanaście lat temu zostałaby jej walka przed sądem. Na szczęście dziś działa już Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – bardzo ważna instytucja ubezpieczeniowa.

Po co właściwie działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czyli UFG, został powołany w 2003 roku. Od początku ideą powstania tej instytucji było zapewnienie ochrony osobom poszkodowanym w wypadkach (nie tylko komunikacyjnych), które nie są w stanie uzyskać odszkodowania z polisy sprawcy (najczęściej dlatego, że ten jej nie posiada). Drugą opcją jest pomoc poszkodowanemu w sytuacji, gdy nie udało się zidentyfikować sprawcy. 

Skąd UFG ma na to pieniądze? Ze składek opłacanych przez wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, a pośrednio po prostu przez kierowców. Zgodnie z ustawą część składki OC jest automatycznie przelewana na konto Funduszu. W ten oto sposób wszyscy składamy się na zabezpieczenie interesów osób poszkodowanych, które miały pecha i na swojej drodze spotkały nieubezpieczony pojazd lub brały udział w wypadku spowodowanym przez nieubezpieczonego sprawcę.

Jaki jest schemat wypłaty odszkodowania przez UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zawsze wypłaca odszkodowanie według zasady, że:

  • 100% kwoty należnego odszkodowania i innych świadczeń trafia do ofiary wypadku w ramach umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC;
  • 50%  kwoty należnego odszkodowania trafia do ofiary wypadku w ramach umowy ubezpieczenia na życie – nie może to jednak kwota wyższa niż 30.000 euro.

UFG nie tylko wypłaca odszkodowania

Drugą rolą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest gromadzenia informacji na temat liczby zawartych w Polsce umów ubezpieczeniowych OC. Oznacza to, że każda zawarta polisa zostaje odnotowana w specjalnym rejestrze. Dlaczego to takie ważne?

Ponieważ każdy z nas ma bezpłatny dostęp do tej bazy poprzez portal internetowy UFG (www.ufg.pl). Wystarczy, że znamy numer VIN  pojazdu lub jego numer rejestracyjny, abyśmy mogli stwierdzić, czy zostało na niego wykupione ubezpieczenie OC. Podając datę zdarzenia mamy również możliwość sprawdzenia, czy w chwili, gdy doszło np. do kolizji z naszym autem, sprawca posiadał polisę. Chroni nas to przed próbami oszustwa (np. sprawca twierdzi, że po prostu nie ma druku przy sobie, ale ubezpieczenie posiada).

Masz AC? Odszkodowanie z UFG dostaniesz w drugiej kolejności

Jeśli Twoje auto brało udział w kolizji spowodowanej przez nieubezpieczonego kierowcę, ale Ty posiadasz dobrowolne ubezpieczenie AC (autocasco), to zgodnie z przepisami masz obowiązek z niego skorzystać i naprawić auto za środki przyznane przez ubezpieczyciela. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji UFG nie weźmie udziału w postępowaniu.

Odszkodowanie z UFG będzie jednak stanowić rekompensatę za wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez właściciela pojazdu: utratę zniżek z AC, straty moralne, koszt leczenia szpitalnego, utratę wartości pojazdu itd.

Warto również wiedzieć, że UFG weźmie na siebie koszty wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy nasz ubezpieczyciel ogłosi upadłość.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie