Zwrot składki AC po sprzedaży pojazdu

Mateusz Nowak
16.04.2024

Sprzedaż samochodu, który był objęty ubezpieczeniem AC, uprawnia jego byłego już właściciela do odzyskania części opłaconej składki – oczywiście pod warunkiem, że została ona uiszczona jednorazowo za cały okres, w jakim ubezpieczający pozostawał właścicielem pojazdu. Sprawdź, jak odzyskać część tej składki.

Zgłoś sprzedaż samochodu do ubezpieczyciela

Po sprzedaży pojazdu skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem, aby poinformować go o transakcji. W większości przypadków wystarczy dostarczenie dowodu sprzedaży, na przykład przesłanie skany umowy kupna-sprzedaży.

Złóż wniosek o zwrot składki

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wymagać wypełnienia specjalnego formularza wniosku o zwrot niewykorzystanej składki AC. Innym wystarczy wydanie dyspozycji w formie wiadomości mailowej lub odręcznie sporządzonego pisma (skan przesłany pocztą e-mail).

Pamiętaj:

We wniosku koniecznie podaj numer konta do zwrotu.

Zwrot składki

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymasz zwrot niewykorzystanej części składki AC. Czas oczekiwania na pieniądze nie powinien przekroczyć 14 dni, choć niektóre towarzystwa przeciągają ten proces nawet do 30 dni.

Ile dostaniesz?

Zwrot jest proporcjonalny do okresu, w jakim nie została wykorzystana składka AC. Jeśli więc łączna składka wyniosła 2000 zł za rok, a samochód został sprzedany przed upływem 6 miesięcy od zawarcia polisy, to zwrot powinien wynieść ok. 1000 zł.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie