Czy dług kredytowy może się przedawnić?

Krzysztof Jagielski
28.01.2021
Posiadanie długu z powodu niespłaconego kredytu może spędzać sen z powiek każdego dłużnika. W większości przypadków ciężko się od tego wymigać bowiem banki bardzo pilnują, aby kredytobiorcy oddali swoje zobowiązanie. Czy jednak jest możliwość uniknięcia konsekwencji poprzez przedawnienie zadłużenia? Kiedy i w jakich przypadkach?

Czy dług kredytowy może ulec przedawnieniu?

Niektórych może odpowiedź na to pytanie ucieszyć, ponieważ brzmi ona – tak. Dług kredytowy, podobnie jak większość innych zadłużeń różnego typu może po pewnym czasie ulec przedawnieniu. To znaczy, że po przekroczeniu określonego terminu, wierzyciel, w tym przypadku bank, nie ma prawa ubiegać się o zwrot zadłużenia, a także poniesionych w jego wyniku odsetek. Od razu należy jednak postawić sprawę jasno – uzyskanie przedawnienia nie jest rzeczą prostą i zależne jest od kilku czynników, które muszą mieć tutaj miejsce.

Kiedy dług kredytowy ulega przedawnieniu?

Niezależnie od tego, z jakimi płatnościami zalegamy, każda z nich po pewnym czasie może ulec przedawnieniu. Wierzyciel wówczas nie może żądać od dłużnika żadnych pieniędzy i jasno mówią o tym przepisy prawa. W jakich przypadkach i kiedy przedawnia się dług wyjaśnia banki365.pl, biorąc pod uwagę najróżniejsze sytuacje. Trzeba bowiem pamiętać, że nie ma tutaj mowy o jednym terminie, który pasowałby do każdego zobowiązania. Mając do czynienia z kredytem bankowych, o przedawnieniu można mówić wtedy, gdy od daty ostatniej spłaty minęły 3 lata.

Jak kredyt bankowy może ulec przedawnieniu?

Już wiemy, że zaległy kredyt w banku ulega przedawnieniu po 3 latach, jednak należy pamiętać o tym, że aby do tego doszło, muszą zostać spełnione określone przesłanki. Niestety, ale miganie się od spłat i czekanie na ten termin nie wystarczy. Przede wszystkim czas ten dotyczy okresu, kiedy wierzyciel, czyli bank nie ubiega się o swoje należności. Dopóki więc otrzymujemy powiadomienia o zaległych spłatach, nie ma mowy o przedawnieniu. Dodatkowo tuż przed minięciem wyznaczonego terminu bank może wystąpić do sądu z pozwem o spłatę zobowiązania, wnioskiem o nadanie egzekucji klauzuli wykonalności lub zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji. W tych przypadkach dochodzi do przerwania terminu przedawnienia.

Należy też pamiętać, że jeżeli dłużnik staje się niewypłacalny, bank ma prawo do wypowiedzenia mu umowy kredytowej wraz z koniecznością natychmiastowej spłaty zobowiązań. Wówczas nie ma już w ogóle możliwości na uniknięcie konsekwencji.

Co daje przedawnienie długu kredytowego?

Jeżeli już nam się udało i rzeczywiście doszło do przedawnienia długu, należy pamiętać, że nawet ta sytuacja nie będzie dla nas zbyt wesoła. Owszem – nie jesteśmy już zobowiązani do spłaty należności, bank nie może ich od nas żądać, jednak wówczas stajemy się tak zwanym „dłużnikiem naturalnym”. Nasze dane trafiają do rejestru dłużników, a przez to możemy nie mieć już szans na wzięcie żadnego innego zobowiązania w innej instytucji finansowej. Poza tym inaczej może to też wyglądać w przypadku kredytów hipotecznych. Nawet po upływie 3 lat i przedawnieniu długu, bank może spróbować zbyt zakupioną z kredytu nieruchomość, aby odzyskać należne pieniądze.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.