Czy rencista ma szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Marek Szydełko
18.06.2018

Sytuacja finansowa polskich rencistów z reguły jest bardzo ciężka. Świadczenia wypłacane z tytułu trwałej lub czasowej niezdolności do pracy są na tyle niskie, że szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego przez osobę pobierającą wyłącznie rentę bliskie zeru. Istnieją natomiast sposoby, by znacznie je zwiększyć. Przeczytasz o nich w naszym poradniku.

Osiągaj dochody z innych źródeł

Polskie prawo nie zakazuje rencistom pozostania aktywnymi zawodowo. Trzeba natomiast uważać, by nie przekroczyć progu 70% przeciętnego wynagrodzenia. W przeciwnym razie świadczenie rentowe zostanie „z automatu” odebrane. Jeśli jednak pobierasz rentę w wysokości np. 800 złotych, a do tego jesteś w stanie dorobić np. 2000 złotych, to zyskujesz realną szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Bank zawsze w pierwszej kolejności ocenia zdolność kredytową klienta. Najważniejsze jest to, czy osiągane przez niego dochody są wystarczające do tego, by regulować miesięczną ratę kredytu i utrzymać gospodarstwo domowe. Jeśli tak, to znika główna przeszkoda na drodze do uzyskania finansowania zakupu nieruchomości.

Wnioskuj o kredyt ze współmałżonkiem lub kimś bliskim

Złożenie wniosku kredytowego przez dwie osoby zawsze wiąże się z tym, że bank przeanalizuje ich wspólną sytuację finansową. W przypadku rencisty będzie to korzystne, ale tylko pod warunkiem, że współkredytobiorcą będzie osoba osiągająca dostatecznie wysokie dochody. Do takich sytuacji często dochodzi w małżeństwach, gdzie jedno z małżonków pobiera świadczenie rentowe, a drugie jest normalnie aktywne zawodowo.

Większy wkład własny

Oczywiście trudno oczekiwać, by rencista miał zgromadzone pokaźne oszczędności mogące stanowić wkład własny do kredytu. Warto natomiast wiedzieć, że taki wkład nie musi mieć postaci gotówkowej. Równie dobrze może to być np. inna nieruchomość czy działka budowlana, na której rencista-wnioskodawca zamierza wybudować dom.

W takiej sytuacji bank oceni realną wartość wkładu i jeśli będzie ona znacznie przekraczać 20% wymaganej sumy kredytu, to istnieje szansa na przyznanie kredytu nawet osobie osiągającej dość skromne dochody z tytułu świadczenia rentowego.

Na korzyść rencistów działa fakt, że świadczenie od państwa jest tzw. twardym dochodem, którego nie można stracić z dnia na dzień. Pieniądze są pewne, czego nie można powiedzieć np. o osobach zatrudnionych w oparciu o umowę na czas określony czy umowę cywilnoprawną.

Dlatego nie jest tak, że kredyty hipoteczne są niedostępne dla rencistów. Szansa na uzyskanie finansowania jest co prawda niska, ale dzięki wymienionym przez nas sposobom można znacząco poprawić swoją pozycję w banku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.