Dlaczego faktura z leasingu jest wyższa niż uzgodniona rata?

Marek Szydełko
30.10.2023

Wiele osób niemających wcześniej doświadczenia z leasingiem jest zaskoczonych licznymi opłatami dodatkowymi, jakie nalicza leasingodawca. Częstym przypadkiem jest sytuacja, w której leasingobiorca otrzymuje fakturę na znacznie wyższą kwotę niż ta, jaka wynika z wysokości miesięcznej raty. Jakie mogą być tego przyczyny? Te najbardziej typowe omawiamy w naszym poradniku.

Doliczona opłata za rejestrację

Rejestracja pojazdu leasingu pozostaje po stronie leasingodawcy. Oczywiście jest to usługa dodatkowo płatna – koszt waha się od 250 do nawet 500 zł netto. Zwykle leasingodawcy doliczają tę opłatę do 2 lub 3 faktury, stąd należy się spodziewać, że kwota do zapłaty będzie znacznie wyższa.

Ubezpieczenia

Niedoświadczeni leasingobiorcy często zapominają, że poza ratą leasingu opłacają również dodatkowe ubezpieczenia – na pewno GAP, ale też narzucone przez leasingodawcę ubezpieczenie na życie. To oznacza dodatkowe co najmniej kilkadziesiąt złotych miesięcznie i tym samym wyższą kwotę na fakturze.

Opłaty za usługi dodatkowe

Wadą leasingu bez wątpienia jest to, że za wszystkie czynności wykonywane przez leasingodawcę trzeba osobno płacić, na przykład za wydanie zgody na wyjazd zagraniczny, za sporządzenie aneksu do umowy, za zgodę na użyczenie samochodu osobie trzeciej, za zmianę długości umowy etc.

Takie opłaty mogą być bardzo wysokie i wynosić od kilkuset do ponad tysiąca złotych netto, co oczywiście istotnie odbije się na kwocie do zapłaty widniejącej na fakturze. Stąd radzimy, aby przed zawarciem umowy zawsze dokładnie przestudiować tabelę opłat i prowizji, w której mogą się kryć bardzo ciekawe informacje dla potencjalnego leasingobiorcy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie