Jak zrezygnować z karty kredytowej?

Antoni Kwapisz
12.04.2021

Karta kredytowa jest wygodnym rozwiązaniem, które jednak może stanowić poważne obciążenie dla domowego budżetu. Jeśli wiesz, że nie stać Cię na dłuższe korzystanie z kredytówki lub nie jest Ci ona już do niczego potrzebna, to najlepiej będzie z niej po prostu zrezygnować. Jak to zrobić? Sprawdź w naszym poradniku.

Gdy masz okres wypowiedzenia

Zdecydowana większość banków nie zgadza się na to, aby klient zrezygnował z karty kredytowej z dnia na dzień. Sprawdź więc w umowie, czy masz okres wypowiedzenia – najprawdopodobniej tak i zwykle wynosi on 30 dni. Pamiętaj, że okres wypowiedzenia biegnie od chwili wypłynięcia woli rezygnacji z karty kredytowej do banku. Sprawdź, czy bank akceptuje złożenie wypowiedzenia w systemie elektronicznym, czy może wymaga dostarczenia pisma.

Po 30 dniach Twoja karta kredytowa zostanie zdezaktywowana. Ustal z bankiem, czy musisz ją dostarczyć do oddziału – niektóre niestety wymagają, aby klient osobiście zwrócił kartę w placówce, inne dopuszczają opcję wysyłki plastiku pocztą. W nielicznych przypadkach klient może po prostu zniszczyć kartę przecinając ją nożyczkami.

Pamiętaj również, że wypowiedzenie umowy o prowadzenie karty kredytowej będzie skuteczne jedynie wtedy, gdy spłacisz całe zadłużenie. W przeciwnym razie bank może nawet wszcząć egzekucję. Jeśli zadłużenie jest wysokie i nie stać Cię na jego jednorazowe uregulowanie, to zapytaj o możliwość udzielenia Ci kredytu gotówkowego na spłatę zobowiązania z ratami dopasowanymi do Twoich możliwości finansowych.

Gdy nie masz okresu wypowiedzenia

W nielicznych przypadkach banki nie stosują okresu wypowiedzenia umowy o prowadzenie karty kredytowej, co oznacza, że klient może z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Warunek jest jeden: musisz stawić się w oddziale banku, złożyć dyspozycję rezygnacji i oddać kartę pracownikowi.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o prowadzenie karty kredytowej?

Nie ma w tym nic skomplikowanego. Użyj standardowej formułki: „Ja, Jan Kowalski, niniejszym rezygnuję…”. Pamiętaj natomiast, aby w piśmie podać wszystkie potrzebne dane, w tym:

  • imię i nazwisko posiadacza karty,
  • numer PESEL posiadacza karty i serię dowodu osobistego,
  • numer karty kredytowej,
  • numer rachunku, do którego wydano kartę (jeśli miało to miejsce),
  • własnoręczny podpis.

W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia oraz informację na temat terminu, w jakim musisz uregulować całe zadłużenie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie