Kredyt a pożyczka – poznaj najważniejsze różnice

Piotr Kowalczyk
01.07.2021

Kredyt i pożyczka są zupełnie różnymi instrumentami, choć w Polsce nagminnie się je ze sobą utożsamia. Warto zatem pamiętać, że chcąc zaciągnąć kredyt musimy spełnić inne kryteria, niż ma to miejsce w przypadku pożyczki. Najważniejsze różnice między kredytem a pożyczką omawiamy w naszym poradniku.

Co jest przedmiotem umowy?

W przypadku kredytu przedmiotem umowy zawsze są środki pieniężne. Nieco inaczej wygląda to w przypadku pożyczki, której przedmiotem mogą być także środki pieniężne, ale i konkretne rzeczy oznaczone co do gatunku – na przykład samochód, rower, komputer etc.

Kim są strony umowy?

Chcąc zaciągnąć kredyt zawsze wybierzesz się do banku, ponieważ ustawa jasno definiuje, że stroną umowy kredytu może być wyłącznie bank. Większa swoboda obowiązuje w przypadku pożyczki, gdzie stroną umowy jest bank, prywatna firma pożyczkowa czy osoba fizyczna udzielająca pożyczki na mocy zawartej umowy (np. rodzic, rodzeństwo, dziadek, kolega etc.).

Jaka jest forma zawarcia umowy?

Zaciągnięcie kredytu wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej, która precyzyjnie reguluje wszystkie kwestie związane z kosztami oraz okresem i sposobem spłaty. Pożyczkę natomiast można zawrzeć w oparciu o umowę pisemną, jak i ustną. Trzeba tylko pamiętać, że ustna forma umowy wchodzi w grę wyłącznie wtedy, gdy pożyczka opiewa na wartość do 1000 złotych.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Kredyt zawsze jest udzielany na konkretny, określony w umowie cel – najczęściej zakup mieszkania, działki budowlanej, domu, samochodu, maszyny do firmy etc. Znacznie większą swobodę w zakresie wykorzystania pieniędzy mamy w przypadku pożyczki, gdzie umowa nie reguluje celu. Przyznane pieniądze można więc wydać na cokolwiek, w tym na bieżące opłaty czy wakacje. W zamian jednak płacimy o wiele wyższe odsetki.

Termin spłaty

W przypadku kredytu zawsze jest on określony w umowie, stanowiąc załącznik w postaci harmonogramu spłaty. Podobne rozwiązanie stosuje się dziś także przy pożyczkach, choć jeśli w umowie nie ma informacji o terminie spłaty, to zgodnie z ustawą pożyczkobiorca ma 6 tygodni na oddanie pieniędzy wraz z odsetkami licząc od momentu, w którym otrzymał wypowiedzenie umowy od pożyczkodawcy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie