List mazalny po spłaceniu kredytu hipotecznego – czym jest i do czego jest potrzebny?

Jerzy Biernacki
07.08.2023

List mazalny to termin, z którym zetknie się każda osoba spłacająca kredyt hipoteczny. W momencie rozliczenia się z bankiem z całości zobowiązania, konieczne jest uzyskanie od instytucji listu mazalnego, aby – pisząc kolokwialnie – zamknąć swój kredyt i ogłosić wielki życiowy sukces. Po szczegóły zapraszamy do naszego artykułu.

Czym jest list mazalny?

List mazalny to oficjalne potwierdzenie spłacenia kredytu i informacja od banku, że ten wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Tylko na tej podstawie sąd rejonowy może formalnie zdjąć zabezpieczenie z nieruchomości, na której zakup został zaciągnięty kredyt hipoteczny.

List mazalny otrzymuje się w ciągu około 2 tygodni od spłacenia całości kredytu, choć w wielu bankach następuje to szybciej.

Co zrobić po otrzymaniu listu mazalnego?

W momencie odebrania listu mazalnego należy udać się do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości i dołączyć go do wniosku o wykreślenie hipoteki.

W zależności od obłożenia wydziału, formalne zdjęcie zabezpieczenia z nieruchomości nastąpi w terminie od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Trzeba się więc uzbroić w cierpliwość. Stosowna informacja z sądu zostanie dostarczona listem poleconym.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie