Pożyczka czy kredyt konsumencki?

Krzysztof Jagielski
21.06.2017

Pojęcia pożyczki i kredytu różnią się od siebie, między innymi celowością wykorzystania kredytu i braku konieczności celu, na który spożytkowana zostanie pożyczka. Kredyty z reguły udzielane są przez banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zaś pożyczki są udostępniane klientom głównie przez firmy pożyczkowe, działające w sferze pozabankowej. Czy jednak pożyczka i kredyt konsumencki to dwa różne produkty finansowe?

Ustawa o kredycie konsumenckim

Z dniem 12 maja 2011 roku uchwalono nową ustawę o kredycie konsumenckim. Wskazuje ona, że przez umowę o kredyt konsumencki należy rozumieć umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż złotówka, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Przepisy wspominanej ustawy określają jednocześnie, że umową o kredyt konsumencki jest w szczególności umowa pożyczki. Dlatego pożyczka chwilówka, czyli pożyczka gotówkowa udzielana przez firmę pożyczkową konsumentowi, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie jednocześnie kredytem konsumenckim.

Obowiązki firmy pożyczkowej

Pożyczka gotówkowa udzielana przez firmę pożyczkową konsumentowi będzie postrzegana jako kredyt konsumencki, o ile jej wysokość nie przekroczy 255 550 zł. Firma taka musi przekazywać klientom rzetelne dane dotyczące pożyczki, umieszczone w specjalnym formularzu informacyjnym, który powinien zostać przekazany potencjalnemu pożyczkobiorcy przed zawarciem umowy. Reklamy pożyczek chwilówek muszą być jednoznaczne, a ich treść musi być zrozumiała dla konsumenta. Wprowadzanie w błąd klienta może narażać firmę na konsekwencje natury prawnej i finansowej, nakładane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przed podpisaniem umowy na żądanie klienta, firma pożyczkowa ma obowiązek bezpłatnie udostępnić mu projekt umowy, aby miał szansę na zapoznanie się z nim i jego przeanalizowanie. Jeśli cokolwiek w dokumencie tym byłoby niejasne, pożyczkodawca powinien udzielić niezbędnych wyjaśnień.

Umowa pożyczki musi być zawierana w formie pisemnej i zawierać wszelkie niezbędne informacje, identyfikujące pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę, samą pożyczkę oraz wszelkie opłaty związane z jej udzieleniem i przyszłą spłatą. W umowie należy zawrzeć termin spłaty zobowiązania oraz ewentualne warunki jego przedłużenia. Trzeba też przekazać klientowi formularz odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.