Czy da się przewidzieć cenę Bitcoina?

Mariusz Siwko
11.02.2024

Przewidywanie ceny Bitcoina, podobnie jak innych kryptowalut, jest bardzo trudne. Wynika to przede wszystkim z wysokiej zmienności tego specyficznego rynku. Ponadto cena Bitcoina może być uzależniona od wielu trudnych do oszacowania czynników.

Regulacje

Nowe przepisy krajowe czy międzynarodowe mogą mieć znaczący wpływ na cenę Bitcoina, czego do końca nie da się przewidzieć.

Adopcja przez inwestorów instytucjonalnych

Zainteresowanie Bitcoinem ze strony dużych firm finansowych może prowadzić do wzrostu cen, natomiast również do większych manipulacji cenowych.

Rozwój technologii blockchain

Sieć Bitcoin bazuje na tej technologii, dlatego wraz ze wzrostem jej wykorzystania np. w systemach finansowych można się spodziewać, że będzie to mieć istotny wpływ na cenę aktywa.

Zdarzenia makroekonomiczne

Notowania Bitcoina nie funkcjonują w bańce, dlatego ogólne warunki gospodarcze, takie jak inflacja, stopy procentowe czy wydarzenia społeczne, mogą wpływać na ceny kryptowalut – czego przykład mieliśmy w momencie ogłoszenia pandemii Covid-19.

Zdarzenia na rynku kryptowalut

Rynek kryptowalut wciąż jest młody i miejscami chaotyczny, dlatego takie zdarzenia jak ataki hakerskie na giełdy kryptowalutowe, problemy techniczne, a także przestępstwa finansowe silnie wpływają na cenę Bitcoina.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie