Co odliczyć od podatku z Niemiec?

Jerzy Biernacki
22.01.2021

Składanie deklaracji podatkowych, szczególnie tych dotyczących zagranicznych zarobków, wymaga odpowiedniego przygotowania, ponieważ prawidłowe rozliczenie podatku jest niezbędne do uniknięcia ewentualnych kar. Dzięki zapoznaniu się z przysługującymi Ci ulgami, dowiesz się, co dokładnie możesz odliczyć od podatku z Niemiec.

Rozliczenie podatku z Niemiec

Pracownikom zatrudnionym w Niemczech przysługuje wiele ulg, które nie są uwzględniane w podatku od dochodu, a po rozliczeniu przynoszą podatnikowi korzyści finansowe. Wyróżnia się trzy rodzaje kosztów, które odgrywają ważną rolę przy rozliczaniu podatków. Są to: koszty uzyskania przychodu, wydatki specjalne oraz wyjątkowe obciążenia finansowe. Na co zwrócić szczególną uwagę przy rozliczaniu podatku z Niemiec?

Wykazanie wpłat na ubezpieczenia

Najważniejszymi wydatkami są specjalne koszty z tytułu zabezpieczeń na przyszłość. Należą do nich polisy rentowe, czyli tzw. ubezpieczenia na starość, a także regularne składki na ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne czy na wypadek bezrobocia.

Ryczałt wydatków wyjątkowych jest bardzo niski. Dla osób żyjących w pojedynkę wynosi 36 euro, a dla małżeństw 72 euro. Z tego powodu wielu podatników decyduje się na wykazanie składek w zeznaniu podatkowym.

Opieka nad dziećmi

Wszyscy rodzice mogą potrącić dwie trzecie kosztów opieki nad dzieckiem, jednak kwota ta nie może przekroczyć 4.000 euro na dziecko. Dziecko nie może być także przekroczyć wieku 14 lat. Ograniczenia wiekowe nie obowiązują w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Wydatki na działalność rekreacyjną, takie jak opłaty za zajęcia sportowe lub dodatkowe lekcje pozaszkolne nie podlegają odliczeniu od podatku.

Koszty uzyskiwania przychodu

Kolejnym ważnym punktem są koszty związane z uzyskiwaniem przychodu, a więc związane z wykonywaniem pracy. Niemiecki urząd skarbowy może rozliczyć maksymalnie 1000 euro rocznie, a więc wykazanie wszystkich kosztów opłaca się tylko wtedy, gdy łącznie przekraczają ryczałt.

Eksperci posiadający wiedzę z zakresu prawa podatkowego informują, że koszty uzyskiwania przychodu można odliczyć za każdym razem, gdy podatnik poniósł je z własnej kieszeni. Zakupione w ten sposób przedmioty mogą być używane jedynie do celów służbowych, tym samym możliwe jest rozliczenie kosztów dodatkowego kształcenia, np. szkoleń, kursów, webinarów oraz literatury specjalistycznej. Rozliczeniu podlegają także wydatki na odzież służbową i inne narzędzia wykorzystywane do pracy.

Koszty utrzymania

Trzecia grupa to wyjątkowe obciążenia, czyli wszystkie wydatki, które wiążą się z doświadczeniem choroby, niepełnosprawności, ale także z dodatkowymi kosztami utrzymania wynikającymi z tej sytuacji.

Praca zdalna z domu

Podatnicy rozliczający się za pracę w Niemczech mogą liczyć na zwrot części kosztów ponoszonych na pokój do pracy wyłącznie wtedy, gdy pomieszczenie jest wykorzystywane tylko do celów zawodowych. Przepis nie ma zastosowania, jeśli pokój wykorzystywany jest do pracy tylko tymczasowo - zostało to potwierdzone decyzją Federalnego Trybunału Finansowego.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.