Co to jest konto socjalne?

Mateusz Nowak
11.06.2024

Zdecydowana większość Polaków posiada konto w banku. Warto natomiast wiedzieć, że poza rachunkami stricte komercyjnymi, służącymi do bieżących operacji finansowych, dostępne są także konta specjalnego przeznaczenia. Tutaj przykładem będzie konto socjalne, o którym więcej przeczytasz w naszym artykule.

Czym jest konto socjalne?

Konto socjalne to rachunek bankowy dedykowany osobom otrzymujących świadczenia socjalne, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Na takie konto mogą być przelewane jedynie środki z określonych źródeł, na przykład zasiłki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne czy świadczenia wychowawcze.

Dzięki posiadaniu konta socjalnego osoby zadłużone, które korzystają z pomocy społecznej, nie muszą się obawiać, że ich środki – nawet przypadkowo - zostaną zajęte przez komornika.

To warto wiedzieć:

Konta socjalne są prowadzone bezpłatnie, natomiast banki mogą naliczać opłaty za inne usługi, takie jak wypłaty z bankomatów obcych czy korzystanie z karty płatniczej.

Jak założyć konto socjalne?

Aby założyć konto socjalne, należy uzyskać zaświadczenie z instytucji wypłacającej świadczenie socjalne, np. z MOPS-u. Zaświadczenie powinno zawierać numer konta, z którego przelewane są środki. Następnie, z tym dokumentem oraz dowodem osobistym, trzeba udać się do banku, wypełnić wniosek i podpisać umowę o prowadzenie konta.

Dla kogo?

Konto socjalne może założyć każda osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń socjalnych, takich jak chociażby 800+, dodatki pielęgnacyjne czy zasiłki.

Gdzie można założyć konto socjalne?

Żaden z banków komercyjnych działających w Polsce nie otwiera już nowych kont socjalnych – prowadzone są tylko te aktywne. Nadal jednak można założyć takich rachunek w lokalnym banku spółdzielczym.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie