Ile wynosi becikowe i kto może je otrzymać?

Jerzy Biernacki
22.03.2019

Becikowe to państwowa zapomoga dla świeżo upieczonych rodziców. Może ją otrzymać każdy, kto tylko spełnia kryterium dochodowe. Wypłata becikowego rozpoczęła się w 2006 roku i od tamtej pory nie zmieniła się kwota zapomogi. Becikowe wciąż wynosi dokładnie 1000 złotych „na rękę”. Wyjaśniamy, kto dostanie taką pomoc i jak o nią zawnioskować.

Komu przysługuje becikowe?

Taka zapomoga jest udzielania rodzicom, którzy powitali na świecie nowe dziecko. Warto wiedzieć, że dotyczy to nie tylko świeżo upieczonych rodziców, ponieważ wniosek o wypłatę becikowego można złożyć aż do 12 miesięcy od narodzin lub – to istotna informacja – od objęcia prawnej opieki nad dzieckiem (dotyczy to rodziców adopcyjnych lub prawnych opiekunów niebędących rodzicami biologicznymi).

Jedynym warunkiem otrzymania becikowego jest spełnienie kryterium dochodowego. Wynosi ono 1922 złote netto na głowę. Co ważne, do dochodu na jednego członka rodziny wliczamy już nowonarodzone dziecko. Przykładowo:

Czteroosobowa rodzina osiąga dochód w wysokości 5000 złotych netto miesięcznie. Rodzice otrzymają zatem becikowe, ponieważ spełniają kryterium dochodowego (dochód per capita wynosi w tej rodzinie 1250 złotych netto).

Co trzeba zrobić, by otrzymać becikowe?

Podstawą jest złożenie wniosku o wypłatę becikowego. Takie wnioski przyjmują urzędy miast, gmin oraz ośrodki pomocy społecznej. Pismo można otrzymać w urzędzie lub pobrać ze strony www.obywatel.gov.pl i wydrukować w domu.

Do wniosku należy również dołączyć kilka dokumentów:

  • Oświadczenie o dochodach
  • Zaświadczenie od lekarza lub położnej, że matka dziecka od 10. tygodnia ciąży znajdowała się pod opieką ginekologiczną
  • Odpis aktu urodzenia dziecka
  • Kopia dokumentu poświadczającego tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) – oryginał dokumentu trzeba też przedłożyć urzędnikowi przyjmującemu wniosek
  • Oświadczenie obojga rodziców, że wcześniej nie otrzymali becikowego w związku z narodzinami tego samego dziecka

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku becikowe zostanie wypłacone na konto lub przekazem pocztowym. Jeśli rodzice zdążą złożyć wniosek do 10. dnia miesiąca, pieniądze dostaną jeszcze w tym samym miesiącu. Jeśli to się nie uda, wypłata nastąpi do końca następnego miesiąca. Becikowe nie jest opodatkowane, nie wlicza się do dochodu i nie podlega zajęciu komorniczemu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.