Jak walczyć o swoje prawa autorskie?

Andrzej Winnicki
06.09.2019

Naruszanie praw autorskich zdarzało się zawsze. Problem jednak bardzo się nasilił, gdy życiem biznesowym i prywatnym zawładnął Internet. Treści w nim publikowane bardzo często bywają kopiowane, a pod zdjęciami, projektami czy treściami pojawiają się zupełnie inni autorzy. Nikogo tu nie trzeba przekonywać, że takie działanie to zwykła kradzież, a prawdziwy twórca ma prawo do wyegzekwowania swoich praw. Sprawy sądowe w zakresie naruszania praw autorskich są dziś na porządku dziennym, a dobra kancelaria komornicza okazuje się bezcennym narzędziem w ręku poszkodowanego.

Rozpoczynając walkę o własne prawa autorskie, warto wiedzieć, że jest wiele narzędzi obrony, a każdy twórca powinien znać przynajmniej trzy podstawowe ich formy.

Zaniechanie naruszeń

Każdy autor treści, fotografii, grafiki, ilustracji lub innego dobra, które jest opublikowane w sieci bez jego zgody, może żądać zaniechania takiego naruszenia. Do właściciela lub administratora strony czy serwisu internetowego należy skierować pisemną prośbę o zaprzestanie naruszania praw autorskich. Należy wyraźnie sformułować żądanie zaniechania rozpowszechniania treści, których nie jest autorem osoba, do której kierowane jest pismo.

Warto też wiedzieć, że takiego zaprzestania naruszania praw można żądać nie tylko w sytuacji, gdy taki stan już ma miejsce. O zaniechanie naruszania praw autorskich można wystąpić nawet wówczas, gdy istnieje tylko takie prawdopodobieństwo, że może dojść do takiej sytuacji.

Usunięcie skutków naruszeń

Gdy już nastąpi naruszenie praw autorskich, twórca powinien zwrócić się z żądaniem usunięcia skutków zaistniałej sytuacji. W pierwszej kolejności należy domagać się natychmiastowego usunięcia ze stron internetowych wszelkich treści, których właścicielem jest osoba wysuwająca takie żądanie. Chodzi tu oczywiście o wszelkie teksty, grafiki, fotografie, produkty cyfrowe i wiele innych, do których właściciel lub administrator witryny internetowej nie ma praw autorskich własnych lub nabytych.

Żądanie usunięcia skutków naruszenia praw autorskich obejmuje także domaganie się wycofania ze sprzedaży internetowej wszelkich towarów zarówno produktów materialnych, jak i cyfrowych naruszających prawa autorskie. Działanie to dotyczy także kopiowania utworów, produktów, a nawet opakowań czy materiałów reklamowych, które mają wprowadzać w błąd klienta, sugerując mu związek z autorem domagającym się usunięcia skutków naruszenia jego praw autorskich.

Odszkodowanie pieniężne

Osoba, której prawa autorskie zostały naruszone, może żądać także odszkodowania, które powinno zrekompensować jej wyrządzone szkody. Należy zatem dokonać szacunkowej wyceny utraconych korzyści, które należą się autorowi/twórcy, a nie podmiotom bezprawnie korzystającym z cudzej własności.

Wystarczy przecież pomyśleć, jak wiele osób w Internecie sprzedaje produkty cyfrowe, których nie są twórcami. Wiele stron i portali posługuje się cudzymi tekstami, zdjęciami i grafikami. Warto zatem dokonać wyceny utraconych korzyści i zwrócić się najpierw o polubowne zamknięcie sporu w tym zakresie. Jeśli nie odniesie ono skutku, należy wystąpić na drogę sądową. Posiadając prawomocny wyrok, z pomocą przyjdzie sprawdzona kancelaria komornicza, taka jak chociażby www.czosnyka-komornik.pl, która sprawnie odzyska stosowne odszkodowanie.

Widząc swoje treści czy produkty powielane na innych stronach internetowych, nie wolno pozostawać biernym. Trzeba walczyć o swoje prawa, tak aby kiedyś i w Internecie zapanował ład i porządek prawny.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie