Kto wypełnia PIT-36 i na jakich zasadach?

Mariusz Siwko
28.12.2015

Rozliczenie PIT-36 przeznaczone jest dla osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18% i 32%, bez pośrednictwa płatnika. Między innymi takie zeznanie podatkowe roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, złożą przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową. Kto jeszcze wypełni PIT-36 i na jakich zasadach odbywa się takie rozliczenie?

Zasady rozliczenia podatkowego

PIT-36 jest powszechnie wykorzystywanym formularzem podatkowym, który podobnie jak PIT-37, służy do rozliczania skali podatkowej. Podatek obliczany jest według zasady:

 • 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
 • 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Podstawą opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku PIT-36, jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Do kosztów podatkowych wlicza się wydatki poniesione w związku z uzyskaniem przychodu lub zachowaniem czy zabezpieczeniem jego źródła.

Podatnik rozliczający się według skali podatkowej na druku PIT-36, zobowiązany jest do samodzielnego obliczania i odprowadzania do właściwego Urzędu Skarbowego zaliczek lub podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym celu musi obliczać podstawę opodatkowania dla danego okresu rozliczeniowego, w czym pomocna okazuje się ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania. U przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową ewidencja ta jest prowadzona w formie:

 • pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych;
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Korzyścią wynikającą z rozliczania się na druku PIT-36, jest możliwość złożenia deklaracji podatkowej wspólnie ze współmałżonkiem lub w roli osoby samotnie wychowującej dziecko. Ponadto, mogą skorzystać z licznych ulg podatkowych, m.in. ulgi na dziecko, ulgi na darowiznę, ulgi na nowe technologie czy ulgi rehabilitacyjnej. Mogą zastosować kwotę wolną od podatku w wysokości 3091 zł i przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. PIT-36 powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Dla kogo PIT-36?

Druk PIT-36 przeznaczony jest dla osób, które w poprzednim roku podatkowym same musiały opłacać podatek lub zaliczki podatkowe fiskusowi, według skali podatkowej. Najczęściej wypełniają go osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowane na zasadach ogólnych.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 26 lipca 1991 roku, deklaracje PIT-36 składają w Urzędzie Skarbowym podatnicy, którzy:

 • prowadzili najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • korzystają z kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • są obowiązani do dokonania doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego,
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • sprzedali nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008,
 • osiągali dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, którzy nie mają obowiązku rozliczyć zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,
 • posiadali źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Dodatkowo, PIT-36 składają do Urzędu Skarbowego rodzice małoletnich, którzy w poprzednim roku osiągali dochody podlegające opodatkowaniu.

 

Źródła:

http://abc-podatki.pl/pit-36/

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.