Zmiany w progach podatkowych w 2020 roku

Maciej Piwowski
21.10.2019

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w progach podatkowych, które będą miały spore znaczenie dla każdego obywatela. Nowy próg podatkowy obniżony do 17% obowiązuje już od sierpnia 2019 roku. Rewolucją okazuje się również zerowa stawa PIT dla młodych pracujących poniżej 26 roku życia. Najnowsze stawki podatkowe okażą się korzystne w szczególności dla portfeli osób, które zarabiają niskie lub średnie pensje.

Zmiany w stawkach podatku w 2020 roku

 • Rok 2020 będzie pierwszym, w którym w całości będzie obowiązywała nowa, obniżona o 1% stawka podatku. Osoby, które zarobiły w 2019 roku maksymalnie 42 764 złotych, zapłacą 17% podatku. Analitycy szacują, że obniżenie stawki podatku do 17% może kosztować państwo około 5,3 mld złotych każdego roku.
   
 • Dla przychodów mieszczących się w przedziale od 42 764 złotych do 85 528 złotych, ma obowiązywać dawny I próg podatkowy, wynoszący 18% odnoszący się jedynie do nadwyżki od kwoty 42 764 złotych.
   
 • Nie zmieni się II próg podatkowy, który dla osób zarabiających powyżej 85 528 złotych wynosi obecnie 32%. Nie oznacza to jednak, że również osoby dobrze zarabiające nie odniosą żadnych korzyści. Zgodnie z najnowszymi przepisami, zapłacą stawkę 32% podatku jedynie od dochodów, które przekraczają I próg podatkowy, a nie od ich całości jak było to do tej pory.

  Źródło: Progi podatkowe - nowe stawki PIT w 2020 roku, PITax.pl.

PIT Zerowy

 • Całkowitą nowością, z którą mamy do czynienia od sierpnia 2019 rok jest tzw. PIT zerowy, skierowany do osób poniżej 26 roku życia. Nowa stawka podatkowa będzie obowiązywała bez względu na to, na jakim rodzaju umowy pracują młodzi pracownicy. Zerową stawką podatkową będą objęte od 2020 roku dochody do wysokości 85 528 złotych. Jeśli osoba poniżej 26 roku życia uzyska takie dochody, nie będzie musiała pokrywać podatku. W 2019 roku limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, co odpowiada 5/12 limitu rocznego, ponieważ PIT zerowy obowiązuje od 1 sierpnia, do końca grudnia, co daje 5 miesięcy. Nadwyżka dochodów młodych osób ma podlegać opodatkowaniu zgodnie z przyjętymi zasadami ogólnymi, czyli obejmie II próg podatkowy.
   
 • Warto podkreślić, że młody pracownik powinien złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT, wówczas otrzyma wyższą o kwotę podatku pensję. Jeśli tego nie zrobi, o zwrot należnego mu podatku może się starać dopiero po złożeniu deklaracji podatkowej. Realne zyski młodych pracowników po zmianach mogą sięgać nawet kilkuset złotych miesięcznie. Szacuje się, że PIT zerowy będzie kosztował budżet państwa około 2 mld 454 mln złotych rocznie.

Danina solidarnościowa

 • Nowe przepisy obejmują tzw. daninę solidarnościową, określaną również jako kolejny próg podatkowy. Jest to opłata, którą musi pokrywać osoba fizyczna osiągająca dochody po odjęciu kosztów, które przekraczają 1 milion złotych. Opodatkowaniu podlega nadwyżka dochodów, natomiast kwota poniżej 1 miliona złotych opodatkowana jest zgodnie z II progiem podatkowym.
 • Danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy jej obliczenia. W tym przypadku do ustalenia dochodów sumuje się dochody opodatkowane według skali z dochodami zagranicznymi, dochodami opodatkowanymi liniowo, dochodami ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych. Kwestie dotyczące funkcjonowania opłaty reguluje art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.