Czy można się ubezpieczyć od uderzenia pioruna?

Piotr Kowalczyk
05.10.2018

W Polsce coraz częściej zdarzają się gwałtowne wyładowania atmosferyczne. Co prawda nie mamy żadnego wpływu na żywioł, ale możemy się zabezpieczyć przed jego skutkami. Temu właśnie służą ubezpieczenia majątkowe. Rozsądny właściciel domu czy mieszkania zawsze wykupi polisę, która zagwarantuje mu wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez uderzenie pioruna. Przed podpisaniem umowy trzeba jednak bardzo dokładnie przeczytać OWU, zwracając uwagę na kilka istotnych szczegółów.

Ważne rozróżnienie: uderzenie bezpośrednie i pośrednie

Firmy ubezpieczeniowe bardzo skrupulatnie pilnują własnych interesów, dlatego w opisie polisy zawsze zostanie dokładnie określony zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku szkód spowodowanych przez wyładowanie atmosferyczne, obowiązują dwa kluczowe terminy:

  • Uderzenie bezpośrednie
  • Uderzenie pośrednie

Uderzenie bezpośrednie, jak łatwo się domyślić, to sytuacja, w której piorun uderza wprost w budynek. Najczęściej konsekwencją tego jest pożar. Wspominamy o tym, ponieważ ubezpieczenie od skutków bezpośredniego uderzenia piorunu jest standardowym elementem polisy majątkowej. Zupełnie inaczej jest w przypadku uderzenia pośredniego.

Jeśli piorun uderzy w bliskim sąsiedztwie budynku, zniszczeniu może ulec wewnętrzna instalacja elektryczna oraz podłączone do niej urządzenia. W takiej sytuacji, aby móc liczyć na rekompensatę, właściciel budynku powinien posiadać ubezpieczenie od skutków przepięć, które dokupuje się osobno. Koniecznie trzeba na to zwrócić uwagę!

Warunki wypłaty

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawsze znajdziemy szczegółowe informacje na temat tego, jaki jest zakres odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej za skutki uderzenia pioruna lub przepięcia. W praktycznie każdej polisie znajdziemy zapis, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli instalacja lub podłączone do niej urządzenia w chwili wystąpienia zdarzenia były zużyte w stopniu przekraczającym 80% ich sprawności. Określa się to na podstawie wieku instalacji i urządzeń.

Bardzo ważne jest również sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia, które chcielibyśmy ubezpieczyć od skutków przepięcia, są honorowane przez wystawcę polisy. Należy również upewnić się, czy ubezpieczyciel w chwili zgłoszenia szkody nie zażąda okazania dowodów zakupu.

Podsumowując i odpowiadając na tytułowe pytanie: tak, można ubezpieczyć dom od uderzenia pioruna, ale wyłącznie w ramach zbiorczej polisy majątkowej. Zawierając ubezpieczenie upewnijmy się, czy gwarantuje ono wypłatę odszkodowania za każdą szkodę związaną z wyładowaniem atmosferycznym, czyli zarówno uderzeniem pioruna w budynek, jak i przepięciem.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.