Czym jest ubezpieczenie bezterminowe?

Remigisz Szulc
19.11.2018

Przyzwyczailiśmy się do tego, że ubezpieczenia zawiera się na z góry ustalony czas. Jest tak w przypadku polis komunikacyjnych OC (na rok), ubezpieczeń na życie (do ukończenia konkretnego wieku) czy ubezpieczeń majątkowych (także najczęściej na rok). Warto natomiast wiedzieć, że na rynku są również dostępne ubezpieczenia bezterminowe, czyli takie, gdzie w umowie nie wskazuje się żadnej daty obowiązywania polisy. Na czym to właściwie polega? Kto może zawrzeć takie ubezpieczenie?

Ciekawa opcja dla seniorów

Ubezpieczenie bezterminowe jest produktem skierowanym do jednej grupy społecznej. Mowa tutaj o seniorach, zwłaszcza będących w podeszłym wieku. W ich przypadku trudno byłoby oszacować przewidywalną długość umowy. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe zaoferowały polisy bez wskazanego terminu, które obowiązują aż do śmierci klienta.

Wyjaśnijmy także, że ubezpieczenie bezterminowe jest polisą na życie, która ma chronić ubezpieczonego przed wysokimi kosztami leczenia lub zagwarantować uposażonym bliskim wypłatę środków po jego śmierci. Jeśli tylko klient będzie sumiennie opłacać składki, umowa będzie trwać do końca jego życia.

Jak zawrzeć ubezpieczenie bezterminowe?

Trzeba wiedzieć, że nie jest to zbyt popularny produkt ubezpieczeniowy. Oferują go tylko wybrane towarzystwa. Powód? Dość wysokie ryzyko związane z wywiązaniem się z zapisów umowy. Ponieważ typowy klient jest osobą w podeszłym wieku, trzeba się liczyć z realnym scenariuszem jego szybkiej śmierci. W takiej sytuacji ubezpieczyciel bierze na siebie obowiązek wypłaty pieniędzy uposażonym, ale nie ma pewności, że wcześniejsze składki w jakimkolwiek stopniu pokryją ten koszt.

Właśnie dlatego zawarcie ubezpieczenia terminowego nie jest takie proste. Większość ubezpieczycieli żąda od przyszłych klientów przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia. Czasami w grę wchodzi także obowiązek poddania się badaniom lekarskim. Ma to zminimalizować ryzyko, że ubezpieczony np. wykupił polisę dowiadując się o swojej śmiertelnej chorobie.

Ubezpieczyciel zapoznaje się z wynikami badań i na tej podstawie ocenia swoje ryzyko. Ma to kluczowy wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. W tym miejscu wspomnimy o jeszcze jednym, bardzo charakterystycznym elemencie ubezpieczenia bezterminowego: znacznych opłatach.

Składki z tytułu tego ubezpieczenia zawsze są wysokie, ponieważ ubezpieczyciel ponosi spore ryzyko. Jest to główny powód, dla którego stosunkowo niewiele osób decyduje się wykupić taką polisę.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia bezterminowego należy bardzo dokładnie zapoznać się z OWU. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, czy ubezpieczyciel nie uzależnia wypłaty świadczenia od tego, w jaki sposób dojdzie do śmierci klienta – spotyka się wyłączenie samobójstwa oraz zgonu w wyniku choroby przewlekłej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.