Działalność OFE

Krzysztof Jagielski
06.05.2016

Wynagrodzenie każdego pracownika, realizującego zadania wyznaczone przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, jest pomniejszane o obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, które obecnie stanowi podstawowy i najważniejszy element zabezpieczenia społecznego poszczególnych osób. Głównym celem pobierania składek emerytalnych jest zapewnienie członkom społeczeństwa życia na odpowiednim poziomie po osiągnięciu określonego wieku oraz przepracowanej liczbie lat, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Nowy system emerytalny

Zakończeniu aktywności zawodowej sprawi, że pracownik traci prawo do wynagrodzenia z tytułu umowy o prace, które często jest jedynym źródłem utrzymania. Składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, zwanego powszechnie emerytalnym, gromadzone są natomiast przez Zakład Ubezpieczeń Społeczny na specjalnym, indywidualnym koncie pracownika. Kryzys „starego” systemu emerytalnego, stosunkowo wysoki deficyt budżetu państwa, wzrost liczby emerytów oraz wzrost bezrobocia stały się przyczyną wprowadzenia niezbędnych zmian w polskim systemie emerytalnym, które przeprowadzono z datą 1 stycznia 1999 roku. „Nowy” system emerytalny opiera się na trzech podstawowych filarach: obowiązkowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. I filar), dobrowolnym Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) czyli tzw. II filar oraz dobrowolnym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE), Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE), które tworzą tzw. III filar. W praktyce „nowy” system emerytalny oznacza, że  wszyscy emeryci będą otrzymywać świadczenie emerytalne z co najmniej dwóch źródeł, dzięki czemu nie muszą martwić się o przyszłość i standard życia po zakończeniu aktywności zawodowej, zyskując w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dodatkowo osoby posiadające nadwyżki finansowe mają możliwość umieszczania na specjalnych kontach oszczędnościowych i wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej.

Funkcjonowanie OFE - zasady

Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) opiera się przede wszystkim na gromadzeniu środków klientów w formie tzw. jednostek rozrachunkowych na specjalnych, indywidualnych kontach, a następnie inwestowaniu ich w różnorodne instrumenty finansowe takie jak: papiery wartościowe znanych i cenionych spółek handlowych o silnej i stabilnej pozycji finansowej na rynku, bony skarbowe i obligacje państwowe, lokaty bankowe czy fundusze inwestycje TFI oraz wiele innych. Głównym założeniem funkcjonowania OFE jest nie tylko gromadzenie środków pieniężnych z przeznaczeniem na emeryturę, ale dodatkowo ich bezpieczne pomnażanie. Wybór OFE ma dosyć istotne znaczenie, ponieważ wysokość przyszłej emerytury w głównej mierze uzależniona jest od wysokości środków na rachunku w funduszu emerytalnym, umiejętnie pomnażanych przez doświadczonych ekspertów i specjalistów z dziedziny finansów. W takiej sytuacji warto przed podjęciem decyzji skorzystać z różnorodnych internetowych rankingów OFE,  na czele których znajduje się między innymi Otwarty Fundusz Emerytalny AXA.

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie