Jakie zmiany musisz zgłosić ubezpieczycielowi Twojego auta?

Piotr Kowalczyk
01.02.2022

Każdy właściciel samochodu w Polsce ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Musi być ono zawarte na konkretny pojazd, stąd przechodzi na nowego właściciela. Czy jednak wiesz, że jeśli w trakcie trwania ubezpieczenia nastąpiły jakieś istotne zmiany dotyczące Ciebie lub pojazdu, to musisz je zgłosić towarzystwu ubezpieczeniowemu? Zmiany wymagające zgłoszenia wymieniamy w naszym poradniku.

Zmiany dotyczące właściciela pojazdu

Ubezpieczyciel musi zostać poinformowany o wszelkich zmianach, jakie zaszły w życiu właściciela auta. Dotyczy to takich zmian, jak:

 • zmiana danych osobowych (imienia i nazwiska),
 • zmiana adresu korespondencyjnego (włącznie z adresem e-mail),
 • zmiana adresu zamieszkania/zameldowania,
 • zamiana w danych dotyczących prawa jazdy,
 • zmiana numeru PESEL lub NIP w przypadku przedsiębiorców.

Pamiętaj!

Taki sam obowiązek mają ewentualni współwłaściciele pojazdu.

Zmiany dotyczące samego pojazdu

Ubezpieczycielowi należy zgłosić każdą istotną zmianę, która może mieć wpływ na poprawność posiadanych przez niego informacji o pojeździe. Dotyczy to takich zmian, jak:

 • zmiana numeru rejestracyjnego,
 • zmiana numeru VIN,
 • zmiana koloru nadwozia,
 • istotne modyfikacje (np. wymiana silnika o innej pojemności, podwyższenie mocy silnika),
 • montaż instalacji gazowej,
 • montaż haka,
 • przekwalifikowanie pojazdu, na przykład z osobowego na ciężarowy, z dostawczego na specjalny typu kamper etc.

Zmiany dotyczące użytkownika pojazdu

Nie zawsze osoba ubezpieczająca samochód jest jednocześnie jego użytkownikiem. W takiej sytuacji ubezpieczycielowi trzeba zgłosić wszelkie istotne zmiany dotyczące właśnie użytkownika, w szczególności:

 • zmiana danych osobowych użytkownika pojazdu,
 • wykreślenie użytkownika i/lub dodanie nowego,
 • zmiana współwłaściciela pojazdu, który zostanie zgłoszony, jako główny kierowca lub kierowca dodatkowy.

Niedochowanie obowiązku informacyjnego w stosunku do ubezpieczyciela może grozić nawet wypowiedzeniem polisy lub problemami z zawarciem nowego ubezpieczenia na kolejny okres.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.