Ubezpieczenie NNW do ubezpieczenia OC/AC – czym jest? Czy warto je wykupić?

Remigisz Szulc
09.05.2024

NNW, czyli Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, to dodatkowe ubezpieczenie, które można wykupić wraz z polisą OC lub AC pojazdu. Ubezpieczenie NNW oferuje ochronę finansową dla kierowcy i pasażerów pojazdu, o czym więcej piszemy w naszym artykule.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Polisa NNW zazwyczaj obejmuje wypłatę ustalonej kwoty odszkodowania w dwóch przypadkach:

  • Gdy wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego (np. poważny uraz ortopedyczny, utrata wzroku, amputacja kończyny etc.);
  • Gdy nastąpi śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Podkreślamy przy tym, że ochroną objęty jest nie tylko kierowca pojazdu, ale też jego pasażerowie.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania z tytułu NNW jest obliczana proporcjonalnie do skali uszczerbku na zdrowiu, który jest określany procentowo w oparciu o tzw. tabelę doznań trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tabelę oczywiście jednostronnie ustala ubezpieczyciel i stanowi ona załącznik do OWU.

Czy warto wykupić ubezpieczenie NNW do polisy pojazdu?

Zacznijmy od tego, że NNW z reguły jest trwałym składnikiem ubezpieczenia pojazdu, a rezygnacja z niego nie spowoduje obniżenia wysokości składki. Co innego, gdy zdecydujemy się na podwyższenie sumy ubezpieczenia np. ze standardowych 10 000 zł do 50 000 zł i więcej. Wówczas ubezpieczyciel podniesie składkę.

Faktem jest, że jeśli nigdy nie weźmiemy udziału w wypadku komunikacyjnym, to ochrona z tytułu NNW do niczego nam się nie przyda. Nie jesteśmy natomiast w stanie tego przewidzieć. Gdyby – odpukać – doszło do groźnego zdarzenia na drodze, w wyniku którego np. trafimy na wiele tygodni do szpitala, to pomoc finansowa ubezpieczyciela może się okazać bezcenna.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie