Karencja spłaty kredytu: na czym to polega?

Remigisz Szulc
10.09.2020

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu, na przykład hipotecznego, zawsze jest obarczone sporym ryzykiem. Nie jesteśmy przecież w stanie przewidzieć przyszłości. Może się zdarzyć, że po np. 5 latach sytuacja finansowa kredytobiorcy się pogorszy i nie będzie go chwilowo stać na regulowanie rat. W takich przypadkach powinna zadziałać karencja spłaty kredytu. W naszym poradniku wyjaśniamy, na czym to właściwie polega.

Czym jest karencja spłaty kredytu?

Karencja spłaty kredytu polega na zawieszeniu spłaty części kapitałowej zaciągniętego zobowiązania. To bardzo ważne: wbrew obiegowej opinii bank nie zawiesza całkowicie spłaty kredytu, ponieważ klient nadal musi regulować część odsetkową (czyli zarobek banku). Mimo to jest to spore ułatwienie i szansa na wzięcie głębszego oddechu w okresie przechodzenia problemów finansowych.

Warto wiedzieć, że karencja kredytu może zadziałać zarówno w przypadku kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych czy samochodowych. Banki przewidują takie sytuacje i wiedzą, że klient w dłuższym horyzoncie czasowym może mieć przejściowe problemy ze spłacaniem swojego zobowiązania. Użycie mechanizmu karencji ma spowodować, że klient nie wpadnie w jeszcze większe zadłużenie, a bank nadal będzie otrzymywać należne mu pieniądze.

Ważne!

Karencji spłaty kredytu nie należy mylić z popularnymi wakacjami kredytowymi – w przypadku tych drugich zawieszana jest spłata całej raty (części kapitałowej i odsetkowej).

Kiedy można skorzystać z karencji?

Zawsze wtedy, gdy jesteśmy w stanie udowodnić swoją trudną sytuację finansową. Ważne jest przy tym to, że na karencję mogą liczyć wyłącznie sumiennie klienci banku. Jeśli klientowi w przeszłości zdarzało się spóźniać z regulowaniem rat i nie raczył nawet wyjaśnić tego bankowi, to z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że bank nie będzie skory do zastosowania karencji.

Formuły karencji spłaty kredytu

Należy koniecznie pamiętać o tym, że karencja spłaty kredytu nie oznacza, iż bank daruje klientowi zawieszone części rat. Docelowo i tak trzeba będzie spłacić swoje zadłużenie w całości. Bank może tutaj zaproponować dwa rozwiązania:

  • Wydłużenie okresu spłaty
  • Podwyższenie kolejnych rat kredytu

W obu przypadkach celem jest rozliczenie zaległych rat, których spłata została zawieszona w ramach karencji.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie